Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

A fogalom ereje

A fogalom ereje
2020.06.11.

Nagy feladat az, ha valamit nem lehet befejezni egy nap, egy hét, de még egy hónap alatt sem. Hát a szótár ilyen talán már túl vagyok 400 definíción, de a vége pontosan még nem látszik. Az viszont biztos, hogy valójában nem lehet befejezni csak abbahagyni.

Izgalmas azonban az is, hogy miképpen áll mindehhez a szakma. Sokan vannak ténylegesen is merényletként élik meg a szakszavak használatát és azok sem kevesen, akik úgy gondolják, hogy van ennél fontosabb dolgunk is. Ez utóbbi azért is nagy érdekes, mert aki ezt megfogalmazzák, nem csinálnak semmit és elvárják, ha valaki csinál valamit, akkor azt csinálja, ami ők szeretnének.

Persze a csendes többség az nem csinál semmit, az ők alkotási vágyát kielégíti a panaszkodás. Ezért aztán nehezen is értelmezhető a demokrácia. Merre is van a konstruktív út?

Egyre jobban érik, hogy meg kell kezdeni az együttműködést. Ha úgy tetszik, át kell tudni lépni egy nagy korlátot és egy adott régióban el kell, hogy kezdődjön az személyes kapcsolatok elmélyítése és meg kell valósítani az együttműködést. Tudom, hogy ez rendkívül nehéz, mert túl erős a versengés és az abból adódó konfliktushelyzetek, de elkerülhetetlen.

Mélyebben megvizsgálva az Osztrák illetve a Német szakmai szervezet, azt látszik, hogy mindkettő alulról építkezik és regionálisan is erős. Nálunk ez mindig komoly probléma volt, de ezen át kell tudnunk lépni. Ki kell találni, hogy milyen módszer szerint.

Természetesen minden régióba, az adott sikernek más titka van, vagy éppen ára. Ezt nem lehet egy központból irányítani. Illetve bocsánat kell irányítani, de nagyon speciális módon. Az erő létre kell, hogy jöjjön regionális szinten, aztán ezt be lehet csatornázni, hogy legyen lobbi erő, de a regionális szint az autonóm módon, kell, hogy tudjon működni, adott esetben saját értékrend, saját célok és nem utolsó sorban saját felelősség mentén is.

Miért kanyarodtam el ide?

Mert a szótárban nemrégiben fejeztem be azokat, fejezeteket, amik ezzel a témával foglalkoznak és megmagyaráznak pár fontos dolgot, ami talán felismerésekhez vezethet. Az alkalmazott tudományok közül az andragógia ilyen értelmében nem csak felnőttképzés/tanítás hanem, egyben társadalomszervezési kérdés is, a maga sajátosságaival. Érdemes tehát ezeket minél előbb megismerni.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!