Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

A FILM

A FILM
2014.01.22.

A projekt beindult, most abban a szakaszban vagyunk, hogy össze kell szedni a cégeket, akik szerepelni akarnak. Eddig 5 jelentkező van. A csütörtöki továbbképzőn ezt a témát is érintem. A lényeg, hogy most valami olyan születhet, ami meghatározó lesz a szakma megítélésben.

Mi a cél?

Régebben csak általában takarítás, ma már tisztítás-technológia az átlagembernek nem mond semmit, vagy 30 – 40 éves klisék ugranak be. Meg kell mutatni, és fel kell ismertetni, hogy milyen lehetőségek rejlenek ebben a szakmában.

Azonban úgy gondolom, hogy a cél kettős, először is a szakmát kell felrázni és megmutatni miről kommunikáljon. A tavalyi MATISZ konferenciára jelent meg az „ÚJ SZAKMA SZÜLETIK” sorozat Eljárások és technológiák tanfüzet (48 oldal). Ezzel párhuzamosan megjelent a kompetencia kérdőív, ami 72 kompetenciát tartalmaz, amin belül van a 47 eljárás és technológia. Ez a kérdőív már elkészült angol nyelven is és hamarosan a LEONARDO „Best practice” program keretein belül megkezdődik a nemzetközi áttekintés a Lengyel, olasz, észt és finn szakemberekkel. A 2014-év egyik célja, hogy további országok bevonásával elkészüljön egy Európai rendszer. 

Erre a munkára kell, hogy ráépüljön az a kommunikáció, amit majd a piac felé kell folytatni minden egyes cégnek. Napok kérdése és megjelenik az „ÚJ SZAKMA SZÜLETIK” sorozat következő füzete a Tisztázás és döntés tanfüzet (48 oldal), benne a két MATISZ irányelvvel (IR001 Kötelezően megadandó adatok, IR002 Főtábla) ami most már írott formában is rendelkezésre áll, és egy nagyon jó anyag lesz, a létesítménygazdákkal való kommunikációban.

Fontos még, hogy európai szinten is napirendre került az EN 13549: 2004 szabvány felülvizsgálata és itt belép az ISSA K-12 szabványa is képbe, ami azt jelenti, hogy 2014-ben több munkacsoport is elkezd foglalkozni a modern tisztítás-technológiai minőségmérés megvalósítható és fenntartható jó gyakorlatával. Számunkra is szempont, hogy az európai szabvány MSZ megfelelője is átvizsgálásra kerüljön és az elmúlt 10 év tapasztalatai és állásfoglalási kényszeri beépítésre kerüljenek.

Összefoglalva: Kell egy olyan információs csomag, amit meg lehet tanulni, és amit lehet kommunikálni a potenciális megbízók felé. Ennek az eredménye pedig az lesz, hogy a létesítménygazda pontosan átlátja, hogy az Ö specifikus körülményei között milyen szolgáltatást érdemes megvennie és annak mi a reális díja.

A terv

A terv tehát az, hogy életre hívjunk egy szakmai közösséget, amely előkészíti és megalkotja azt a 1,5 órás referencia filmet, ami elsősorban szakmai dokumentum és oktató film, ugyanakkor elég dinamikus és pörgős ahhoz, hogy egy megbízóknak szóló programot építsünk rá. A film nyersanyagából több minden születhet még, ezért aki részt vesz benne, több lehetőséget is kaphat: születhet rövidfilm is, és csak rólais készülhet egy film, ami saját cége portfolióját tartalmazza (csak azok az eljárások és technológiák vannak benne, amit valóban szolgáltat) és ezt használhatja majd belső oktató filmnek. A lehetőségek korlátlanok, várom a jelentkezéséteket és az első munkaértekezletet februárra tervezem.

 

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!