Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

A felvilágosodás kora

A felvilágosodás kora
2017.10.16.

Itt az ideje, hogy megismerjétek az új koncepciót. A rendszer lényege, hogy minden tudás, ami ahhoz szükséges, hogy egy valaki akadálytalanul végezhesse adott szakmai szinten a munkáját és ebben a lehető leghatékonyabb legyen, részben leírható, megfogalmazható és részben pedig tapasztalat útján szerezhető meg. Erre van most egy gyakorlati javaslatom.

Az új rendszer megoldhatja a munkaerő gondokat és azt cégvezetői fejfájást is, miszerint, ha a körmére néznek a takarító cégnek, kiderülhet, hogy messze nem nyújtja azt, amit ígért. Nyilván vannak és tisztelet a kivételeknek. Akinek nem inge nem veszi magára.

A humán erőforrás menedzsment lényegi célja, hogy olyan válogatott és folyamatosan fejlesztett emberekkel akar dolgozni, akik képesek olyan értéket kitermelni, amely bőven nyújt fedezetet arra, hogy a mindenkori jogszabályok szerint, abból olyan mértékben részesüljenek, hogy az elégedettséggel töltse el őket, és eközben elegendő tartalék maradjon a szervezet továbbfejlesztésére is.

Na de nézzük a bombát!

Reneszánsz 2.0 projekt

A rendszernek három kulcsszereplője van:

A kadét: Az a személy, aki úgy érzi, hogy egy adott szakmai szintet nem „birtokol” megfelelően, nem mozog benne önállóan és otthonosan, és nem érzi pontosan mit jelent az „önálló, önfejlesztő” (+2) értékelési szint, határozhat úgy, hogy egy adott szakmai szinttel kapcsolatos „birtoklását” 100%-osá teszi. Vagyis elkezdi fejleszteni magát.

A mentor: Az a személy, aki úgy érzi, hogy egy adott szakmai szintet olyan szinten „birtokol”, hogy ennek az elérésében tud támogatni egy vagy több kadétot. Vagyis az, aki fejleszteni szeretné magát nincs egyedül a sivatag közepén, hanem lehet egy támogatója, támasza, segítsége.

A szponzor: A személy vagy szervezet, aki anyagilag is támogatja ezt a folyamatot. A támogatás gerince, a kadét sikerességének jutalmazása, az adott szint hivatalos állami vizsga szponzorálása és a szakmai szint struktúra bevezetése. Ezen felül bármilyen kreatív, motiváló rendszer, amit a szponzor hatékonynak tart. Ide tartozhat a rendszer, a mentorok, vagy a programot népszerűsítő kiadványok vagy rendezvények támogatása is.

A működési modell a következő.

A következő időszakban folyamatosan kínálatra kerülnek a különböző szakmai szintek anyagai. Jelen pillanatban négy szakmai szintről beszélünk, aminek van állami elismertsége is, és megszerezhető a hivatalos bizonyítvány

a felvilagosodas kora

Itt lép be majd egy képzési intézmény. Egy adott szakmai szint 6 tananyagegységet tartalmaz. Minden szakmai szintnek és tananyagegységnek van/lesz egy előzetes tudásfelmérő tesztje. Ez 24 szintnek is tekinthető. A tesztek viszonylag gyorsan képet adnak arról, hogy adott szakmai szintet az ember mennyire birtokol.

A működési modell lényege az autodidakta tanulás mentori segédlettel.

Jelen pillanatban lektorálás alatt van az első szint, az INTÉZMÉNYTAKARÍTÓ 6 tesztje (ez már elérhető és kipróbálható) és hamarosan elkészülnek a további szintek is. Érdemes kipróbálni, mert az ember rögtön szembesül a képzési rendszer lényegével, és - hát én mondom- mellbevágó.

Ezt követően az adott tananyag egységből elérhető egy PDF munka füzet (önálló tanulásra) és a PPT prezentáció. Mindkettőnek megvan a saját maga szerepe.

A PDF munka füzet, tartalmazza a szükséges tudásanyagot és az a feladatrendszert, ami ezúttal már nem felet választásos tesztkérdésekből áll, hanem kifejtős. A feladatok az INTÉZMÉNTAKARÍTÓ szintjén nagyon egyszerűek, majd ahogy haladunk felfelé a szakmai szinteken, egyre bonyolultabbá válnak. A SZOLGÁLTATÁSVEZETŐ szintjén már majdnem egy vizsgadolgozatnak is megfelel, ha valaki rendesen végigcsinálja. A kulcskérdés pedig itt van, mivel a kadét fegyelmezetten és önállóan tanul, ami nem megszokott és nem egyszerű dolog, ezért választ magának egy mentort, aki segíti őt ebben, felügyeli és támogatja a tanulási, önfejlesztési munkáját. Egy munkafüzet, vagyis egy tananyagegység akkor van befejezve, ha a mentor ezt jóváhagyja. Ha egy szakmai szint minden tananyagegysége készen van, akkor a kadét jelentkezhet egy szakképzési intézmény előzetes tudásfelmérőjére, ahol a mi várakozásaink szerint, az eredménye 85 – 95%-os lesz. Ez azt jelenti, hogy egy abszolút minimális/formális képzést követően vizsgára bocsájtható.

Ha egy vezető nem bízik 100%-ban a rendszerben, akkor még segíthet azon úgy, hogy a prezentációkkal, mindezek felett, még szervez központi céges tréninget vagy beszélgetéseket is. Az elérhetővé tett prezentációk lényege, hogy a meghatározott információ ne torzuljon el, mindenki ugyanabból a forrásból tanuljon. Természetesen ebben a folyamatba bevonhatóak a szponzorok is, illetve a gyártok forgalmazók, és egy-egy ilyen eseményt ki lehet hegyezni egy adott eljárásra vagy technológiára.

Természetesen itt nem csak arról van szó, hogy minden elméleti síkon megy, egy adott ponton be kell lépnie a gyakorlati képzésnek is. A készségek ilyen irányú fejlesztéséhez is megvannak a működőképes elképzelések. Minden szakmai szint utolsó tananyagegysége a TECHNOLÓGIA, TECHNIKA ÉS EREDMÉNYEK, ahol a feladatok már nem csak elméletiek, hanem konkrétan be kell mutatni a mentornak az adott készséget. Ehhez nem feltétlenül kell személyes találkozás, a mentor videón is megnézheti a kadét produktumát, és jóváhagyhatja azt, de támogatjuk, hogy a kadétok és mentorok találkozzanak is, és beszélgessenek a szakmáról vagy bármiről.

A lényeg, hogy a maximális tudás, minimális idő alatt, a lehető legcéltudatosabban legyen megszerezhető. Ezzel párhuzamosan természetesen fejlődhetnek az emberi és szakmai kapcsolatok is. Ezek hozadéka valójában a hab a tortán.

További részletek!

Jelentkezés és majd egy személyes találkozón mindent átbeszélhetünk.

>> ŰRLAP <<

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!