Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

A felkopogó

A felkopogó
2022.02.26.

Az 1850-es évekig, az átlagembernek nem volt szüksége órára, ébresztőórára meg végkép nem, mert a természettel ébredt és a tyúkokkal ment lefeküdni. Az ipari forradalommal a helyzet azonban gyökeresen megváltozott, az emberek tömegesen költöztek városi környezetbe és helyezkedtek el az iparban, ahol pontosan kezdődő műszakok voltak, amik nem igazodtak semmilyen természeti folyamathoz.

Természetesen ébresztő órák voltak már, de nagyon drágák voltak és ezért jó megoldásnak látszott, hogy elég, ha egy valakinek van órája és az a meghatározott időben felkelti azt, akinek erre szüksége van.

A Brit szolgáltatás-menedzselt képzésben a „FELKOPOGÓ” ember úgy van kezelve, mint a XIX. század első modern szolgáltatója. Tipikusan kis üzlet (small business), ugyanakkor nagyon komoly és precíz adminisztrációt és még precízebb végrehajtást igényel, hiszen hatalmas a kockázat.  Mint, ahogy a mellékelt illusztráción is látszik a felkopogó embernek volt egy hosszú botja és egy órája. A bot végén valami kemény volt, amivel finoman meg letett kocogtatni az ablakot. Emberünknek nyilván volt egy listája is, hogy melyik ablaknál kell ügyködni és ennek megfelelően végezte a munkáját.

Nagyon érdekes, hogy ez a foglalkozás csak a briteknél működött és sehol máshól Európában nem. Mindenki meg tudta oldani a felkelést csak az angolok nem?

Igen is meg nem is. A dolog sokkal inkább onnan gyökerezik, hogy ezt a szolgáltatást a gyáriparosok kezdeményezték és a dolognak volt valamilyen arisztokratikus bája és valahogy úgy is pozícionálták, hogy ez valamiféle úri kiváltság. Tehát amikor egy szolgáltatásról beszélünk, akkor a szolgáltatásnak nem csak az eredménye fontos, hanem az életérzés is.

Miért írok erről?

Hát én is úgy érzem, hogy egy FELKOPOGÓ ember vagyok, csak a probléma az, hogy TI nem akartok felkelni és munkába menni. A helyzet rendkívül durva, mert a személyes beszélgetések során ömlik a panasz mindenkiből, ugyanakkor, amikor arról kérdezlek, hogy mit teszel az ellen, hogy a probléma elhatalmasodjon, akkor csak csend van.

Nyilván itt munka alatt azt értem, hogy van egy csomó dolog, amit el kéne végezni. Ezek elsősorban szabályok lennének, amiket le kell fektetni. Ha nem fektetjük le őket, a szektor megfullasztja saját magát.

Tisztán kell látni, ha azt akarjuk, hogy valamikor a szakmának legyen szabványai és jogszabályai, úgy, mint Nyugat-Európában, akkor ahhoz a következő pár évben le kell fektetni minden fontos irányelvet. Ha az állam a szakma által elfogadott, a köztudatba beépült irányelvek nélkül vág neki a szabályozásnak, abból nem sok köszönet lesz. Ezt már elég jól meg tapasztalatuk az államilag elismert képzés elmúlt 17 évében.

2020 tavasza óta egy megújult stratégia mentén azon dolgozom, hogy valamilyen szinten egybetereljem azt az intellektuális potenciált, ami képes létrehozni, életre hívni, megvitatni és kiérlelni, eldönteni, hogy miként nézzenek ki ezek az irányelvek.

2020 Májusban elindult az Önképző FB csoport és következő év februárjában, 1 évvel ezelőtt átlépte a 800 főt. A cél az volt, hogy találjunk meg mindenki, aki még azt hiszi, hogy szakma a takarítás. Tehát ez egy szakmai csoport, természetes személyek, aki vagy már kiforrott szakemberek, vagy elindultak a szakemberré válás rögös útján. A tavalyi cél az volt, hogy minimum meg kell duplázni a tagságot és nem valósult meg.

Ettől függetlenül 2021.11.17-én megalakult a formális egyesület és 2022.02.07-én be is jegyezték azt, ma pedig a jegyzett tagság 1.300 fő fölött van. Ugyanakkor az igazi kihívás most jön, mert amennyiben minden adminisztratív feladatot befejezünk és megkezdjük a formális beléptetéseket, a tagdíjak beérkezése lesz a kulcskérdés.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!