Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

A cégvezetés támaszkodhat a középvezetőkre

A cégvezetés támaszkodhat a középvezetőkre
2019.01.16.

A jó ebben az, hogy ugyan nincs takarító szakszervezet, de a csoport és szolgáltatásvezetőknél senki nem érzi jobban a saját bőrén a helyzet súlyosságát. Tehát a szakszervezeti párbeszéd lehetetlensége, azért valamilyen szinten kezelhető lehetne a középvezetők bevonása a döntési folyamatba.

Tudom ez is egy nehézség, mert a cégvezetők abszolút nincsenek ehhez szokva és hát itt is akkor valamiféle személyiségfejlesztésre lenne szükség. Őrület nem? Egy negyed év alatt kell megoldani azt, amit 30 évig csak mindenki tologatott maga előtt, a „ráérünk még arra gondolattal”, amit mindenki őszintén el is hitt.

Másik ide tartozó kérdés a türelem. Azt látom az egész piacon, hogy a vezetőknek egyre kevesebb türelmük van a beosztottakhoz. Ez igaz a szolgáltatásvezető szinten is, mintha nem tudnák átérezni a másik problémáját, a kritikát pedig semmilyen mértékben nem viselik. Ezen is kell fejleszteni. Valószínű, hogy most és a jövőben rendkívül fontosak lesznek a valódi csapatépítések.

A probléma sokkal nagyobb, mint gondoljuk

Mindez persze ma már ez nem csak szektor szintű probléma, hanem mélyebben szervezeti szintű versenyképességi kérdés is. A munkaerőhiány most mindennél jobban kényszeríti a cégeket arra, hogy megnyugtató és fenntartható megoldást találjanak. Különben a piac átrendeződése közben elveszíthetik alapvető szolgáltatói képességeiket.

Mindezt összefoglalva és ebben a személyes meggyőződésem is benne van.

1)     Nem nagyon hiszek abban, hogy a kínálati piac szereplői 2019 januárjára hirtelen megvilágosodnak. A kényszer erős lesz, tehát lépniük kell, de a legtöbbjük lassan mozdul. Abban sem hiszek, hogy lenne arra reális megoldás, hogy a problémát szektor szinten kezeljék, sokkal inkább látszik az reálisnak, hogy a piac kettészakad és lesz egy körülbelül 5 - 10%-os kisebbség (a „rugalmasok”) aki, képesek lesznek a helyzet kezelésre az első negyedévben. Ez annak függvényében, hogy a regionalitás szempontjából, ez miképpen alakul eredményez majd kisebb, nagyobb átrendeződést. A megoldás a teljesítményalapú belső elszámolási rendszer lenne, de ennek szerves része kell, hogy legyen a szakmai és technológiai fejlesztés is.

2)     A helyzet az államot is szigorításra kényszeríti, vagyis a jogi kiskapuk bezárása és „szürke-mezők” szűkítése tovább folytatódik. Az ellenőrzés tovább erősödik. Tehát azok, akik „okosba” csinálták, azok lehetőségei csökkennek, de az átrendeződés nem csak szektorszintű lesz, hanem sokkal inkább nemzetgazdasági szintű, tehát ebből, igazából csak a „rugalmasok” fognak profitálni, ha elég versenyképes lesz a kínálatuk és szubjektíven is elég vonzóak tudnak lenni.

3)     A megrendelőkben (már is 2018-ban 12 intézmény volt, aki kereste a szakértői választ erre) tovább éleződik a kérdés, hogy mi a jó megoldás a takarítás belső megszervezése vagy a szolgáltató cég. Ezt a helyzetet az is mutatja, hogy a 2018 novemberében megjelent TISZTÍTÁS-TECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁSVETETŐ könyvemet döntő részben megrendelői pozícióba lévő személyek vásárolták meg és nem takarító szolgáltatók, vagy szolgáltatásvezetők. Nyilván ez még változhat, másfél hónap még nem releváns statisztikai adat. Azonban a gyors reagálást és az igényt mindenképpen mutatja. A kritikus kérdés egyre inkább tudatosodik, az a szolgáltatás tervezése, szervezése és fejlesztése. Ez értékelődik fel most.

4)     A maradék 90 – 95% sem egyértelmű, hogy elbukik, a takarító szektor munkavállalói nem mindegyike mobilis, és nem tudjuk pontosan az arányokat, de ma úgy látszik, hogy a nagyobb része kivár. Itt bejön a generációs probléma is, tehát az állomány legnagyobb potenciállal rendelkező része (a 30 év alattiak) viszont inkább mobilis. Ez sokkal nehezebben pótolható vesztesség, mert azért itt is vannak hozzáállási problémák. Ugyanis nem csak a cégvezetők nem tekintik szakmának a takarítást, hanem a dolgozok nagy része sem. Ezért aztán a helyzet még annál is bonyolultabb, mint amit a cikk elején felvázoltam.

5)     A megrendelői igények töretlenül emelkednek és ehhez társul egy egyre jobb magasabb szakmai hozzáértés. A szakértői megbízások 90%-a megrendelőktől jön, a szolgáltatók még nem érzik, hogy lemaradásban lennének. Illetve érzik ők, de jelenleg a „tűzoltás” köti le minden figyelmüket, és a megelőző intézkedésekre egyszerűen nem tudnak koncentrálni.

Mi lesz, ha a mostani helyzetet nem oldjuk meg három hónap alatt?

A lassú erózió folytatódik. Ezzel párhuzamosan megkezdődik a realitások átalakulása. Drasztikusan csökkenhet a kereslet és a középvezetőket elszívhatják a takarítást visszaszervezők. Ez tovább rontja majd a szolgálati képességeket és erősíti a visszaszervezést, mint egyetlen alternatívát. Ezzel állunk most szemben. Erre kell gombot varrni és nem áll rendelkezésre sem elégséges gomb, sem tű, sem cérna, csak ezek alapanyaga…

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!