Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

A biztos pont fokmérője

A biztos pont fokmérője
2016.02.16.

A végrehajtó állomány körében a fluktuáció elég rendesen jelen van. A végrehajtó állomány szakmai ismeretei viszonylag alacsonyak és nagy kérdés a motiváltsága is. Tehát amiben bízni lehet, az a csoportvezetők elkötelezettsége és tudása illetve a szolgálatvezetők (területvezetők) problémamegoldó képessége. Ha viszont ez a cég értékének „fokmérője”, akkor honnan tudjuk, hogy éppen adott időszakban hány „fokos” egy cég?

Csak, hogy mindenki tisztán lásson a tisztítás-technológiában az egész világon a végrehajtó állomány nagy részt segéd- vagy jó esetben betanított munkás. A nyugat európai országokban ezt még tetézi a nyelvtudás hiánya is, mert ezen emberek egy része ráadásul vendégmunkás.

Ennek az állapotnak a leg-ultrakonzervatívabb őrzői a takarító cégvezetők, mert szerintük az az üzleti modell, hogy a takarító bárki lehet, aki a minimálbérér eljön dolgozni.

Ezzel szemben a piac már igényelné a szakképzettséget, de még nem győződött meg arról, hogy ha többet fizet ezt meg is kaphatja. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy nem csak és kizárólag a szakképzettség az egyetlen probléma, hanem az szakmai illemtan is erős kihívásokkal küzd.

Ezért amikor összeállítottam a hétfői tesztet alapvetően három pillérre építkeztem. Az első és legfontosabb az volt, hogy ezek az emberek átlátják-e a szolgáltatás összefüggésrendszerét. A második pedig az volt, hogy tisztában vannak-e a technológiai minden részletével a hígítástól, az anyagnormán át az időnormákig illetve a technológiai fegyelemmel, beleértve ebbe a szükséges eszközrendszert is. Végezetül pedig el tudják-e helyezni magukat és a végrehajtó állományt a megrendelői miliőbe és mennyire vannak tisztában az illemtan házirend kérdésekkel.

Az nagyon fontos, hogy a teszt ne legyen ijesztően nagy, viszonylag egyszerűen fogalmazzon és legyen benne feleletválasztásos, számolós és kifejtős kérdés is. Mindez pedig gyorsan kiértékelhető legyen, hiszen nem tudom, mennyire vagytok tisztában azzal, hogy ha az ember kitölt egy tesztet, utána rendkívül kíváncsi az eredményre.

Nézzük a teszt tematikáját:

1)      Egy területi alaprajz és néhány adat – számolja ki a kért négyzetmétereket!

2)      Ha adott egy technológia

  • Írja le, hogyan bontaná azt eljárásokra és milyen tanácsokkal látná el beosztottjait egy egy-egy eljárással kapcsolatban!
  • határozza meg, hogy az adott területen ez mekkora feladat, munkaórában!

3)      A feladatot X idő alatt kell elvégezni – számolja ki hány emberre és milyen eszközrendszerre van szüksége, hogy ezt megoldja!

A tematika négy komplex kérdést tartalmaz, ebből kettő szakmunkás szintű és kettő szolgáltatásvezetői szintű. A kiértékelésnél a visszajelzés is eszerint áll össze.

Ami pedig a leglényegesebb kérdés, hogy mit lehet kezdeni az eredménnyel?

Meg lehet határozni, hogy mit kell tanulni a következő 1 évben.

A teszt eredménye azt mutatta, hogy a szolgálatvezetők sok mindennel tisztában vannak csak nem elég mélyen. A munkájuk során adódó problémákat nem tulajdonítják a tervezés hiányának, hanem inkább a körülményeket okolják. Viszont nyitottak az új megközelítésekre és látják is benne a fantáziát. A céges céljaikat nehezen tudják megfogalmazni, de nyilván egy kis rásegítéssel ez nem lesz probléma. A tanulásra kevés idejük van, havi 16 óra képzést éppen elfogadhatónak tartanak.

Ezzel meg is születet egy új tréning program: MASTERMIND (Mesterelme) havi 2 nap (16) óra kihívás és megoldás. A tematika rendkívül egyszerű a szolgáltatásvezető és a szakmunkás követelményrendszer, amin 12 alkalom során minden esetben úgy megyünk végig, hogy az elméletet megpróbáljuk a gyakorlatban igazolni. A pontos program aszerint alakul, hogy a hallgatók az előző időszakban milyen kihívásokkal találták szemben magukat. Ezeket helyezzük a tematika kontextusába és próbálunk majd elméleti és gyakorlati megoldást találni.

A csoport 6 – 8 fő, ami lehet egy vagy több cégtől. Aki még nem jelezte szándékait:

>> ŰRLAP <<

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!