Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

2022 mit hoz, és mit visz? (Első rész)

2022 mit hoz, és mit visz? (Első rész)
2021.12.22.

Jó látni, hogy van érdeklődés és van motiváció a tisztánlátásra. A takaritz.hu olvasottsága továbbra is magas szinten van. Persze a saját realitásokat nehéz feladni, akkor, amikor a tények ezekkel szembe mennek. Ugyanakkor persze hihetjük azt is, hogy ha a saját megyéződésünket mantrázzuk folyamatosan, azok egyszer csak majd beigazolódnak.

Szakmapolitikai vitaindító

December 1-én közzétett cikkem folyatatásaként próbálom meghatározni a 2022 évet. Azért, hogy a lehetőségekhez mérten a lehető legjobb képet lehessen adni, az említett három csoport szemszögéből kell nézni a helyzetet és a várható eseményeket is.

Ezen kívül természetesen van egy negyedik szegmens is, és ez a nagypolitika. Az ott zajló események, különös tekintettel a parlamenti választásokra, még hozhatnak meglepetéseket, de ezek messzemenően nem érintik a szektort olyan mértékben, mint ahogy azt sokan gondolnák, vagy amiben sokan bíznak.

Ennek megfelelően kezdjük a munkaadókkal

A takarító vállalkozások jelenlegi legnagyobb és legégetőbb problémája, hogy nem tudnak megbirkózni a változó körülményekkel. 30 - 35 évvel ezelőtt stabil érték állapotok voltak. Rövidtávon sem a bérek, sem a szolgáltatási díjak nem változtak drasztikusan. Mondhatni, hogy a bérek relatíve alacsonyan voltak és szinte korlátlan motivált munkaerő állt rendelkezésre. Ezzel párhuzamosan volt egy folyamatosan felfutó kereslet, ami meg is támasztotta a díjakat. Bizonyos szempontból ez majdnem, hogy aranykornak számított.

Ez a helyzet el is kényelmesítette a vállalkozókat, hiszen a megrendelői igények nem voltak magasak, a munkaerő képes volt ezek teljesítésére és a technikai lehetőségek is szépen kezdtek javulni. Volt néhány cég (egy kimagaslóan) aki aljas módon állt a dolgokhoz, azonban ez nem csak aranykor, hanem békeidő is volt, amibe aztán belecsapott az Armagendon.

A változást a nyugati takarítócégek betelepülése hozta meg, akik felismerték, vagy egyszerűen csak úgy gondolták, hogy a piacszerzés legeredményesebb útja, az árak letörése. Mindezt megfelelő marketinggel megtámogatva a piac számára hihetőnek tűnt, hogy jobb minőséget fognak kapni alacsonyabb szolgáltatási díjért. Mindezek mögött természetesen ott volt az akkor NAV felkészületlensége, egy ütős szakmai érdekképviselet és a szakszervezetek hiánya illetve a piac tájékozatlansága.

Tehát a problémának jelenleg két pólusa van: 1) Növekvő bérigények 2) Stagnáló értékszint. Tehát azt kell vizsgálni, hogy honnan ragadható meg a probléma.

A piros sarokban a növekvő bérigényekkel kapcsolatos tények és feloldási lehetőségek:

  1. A magyar átlagbér a legalacsonyabbak között van Kelet-Európában. Ennek a fékezése nem sok sikerrel kecsegtet inkább azt a lehetőséget kéne megtalálni, hogy a magasabb bért olyanoknak fizessék, akik termelési értéke/vevői elismertsége is nagyobb. Ez részben munkakör pozicionálási kérdés is, hiszen a jelenlegi realitás az, hogy a takarítói foglakozás nem vonzó és ezt pusztán csak pénzzel nem lehet kompenzálni. Megoldás a személyi minősítés bevezetése, Nyugat-Európában ez már sztenderd, tulajdonképpen a rendszerváltással megszűnő munkakönyv egy modernebb változata.
  2. A takarító szektorban igen magas a szakképzetlen és hozzá nem értő állomány aránya. Ehhez hozzá tartozik az is, hogy a képzésnek nincs fedezete a vállalási árakban. A megrendelő erre nem költene, azt gondolja, hogy ez vallogatási kérdés. A megoldás a munkavállalók motiválása az önképzés felé és ennek a legjobb módja az országosan egységes bértarifa bevezetése. Cél a tudás, készég és motiváció arányos juttatások. Ez nyilván nem egyszerű mutatvány, jogszabály hiányában igen nehéz bevezetni, de megfelelő érdekképviseleti összefogással megvalósítható. Erre van példa és módszer is.

A kép sarokban a stagnáló értékszinttel kapcsolatos tények és feloldási lehetőségek:

  1. A B2B takarítási szolgáltatásoknak nincs felelős minőségi felügyelete. Vagyis a céges megrendelőnek nem sok érdekérvényesítése van, tehát inkább alacsony tartja a vállalási árakat, hogy a minőségi problémákkal együtt kevesebbet bukjon. Megoldás egy garanciarendszer és szakmai felügyelet bevezetése. Ennek Nyugat-Európában mindenhól két szintje van: céges szinten a felelős szakmai vezető és ágazati szinten pedig a Kamarák.
  2. Nagyon gyenge hatásfokú a szolgáltatás beszerzési kultúra. A megrendelők igazából nem tudják jól felmérni területeiket, nem tudják jól meghatározni igényeiket és ezeket nem igazán jól tálalják a szolgáltató szektornak. Ezzel együtt a szolgáltató szektor nem tud jól pályázni és egyáltalán nem tudja nevelni a piacot. Ennek megfelelően a megoldás valamiféle, majdhogy radikális mintaadás lenne, ami kőkemény visszacsatolást ad és egyben hivatkozási alapot is képez, ha a szolgáltatói szektor felismeri ennek a jentőségét.

Tehát itt van négy cél, mindegyik egymagában is elég fajsúlyos ahhoz, hogy csak remegő kézzel lehessen behúzni. Igen bármelyik bevállalása lehet, hogy rettegéssel töltene el bárkit. Azonban a nagyon kegyetlen tény az, hogy ahhoz, hogy a dolgok jobbra forduljanak, mind a négyet be kell vállalni. Ez pedig nem kis kihívás és ez nem is tud megvalósulni, csak ha a szektor nagy része részt, vesz benne. Ez pedig akkor már az ötödik cél, ami valójában cél és eszköz is egyben.

A MATISZ jelenleg 1%-t tömöríti a szektornak, tehát lehet rá újjal mutatni, de érdemi előrelépés csak akkor lehet, ha hirtelen belép 4 – 500 cég és megteszi a szükséges változhatásokat, ahhoz, hogy a szervezet képes legyen egy ilyen piacformáló projekt koordinálásra. Ez részben anyagi részben országos/regionális menedzsment kérdés. Ha ez nem következik be, akkor a Duna is majd szép csendesen folydogál tovább.

Az ÖNKÉPZŐ (ÖTK) még nem egy bejegyzett szervezet, és nyilván ha bejegyzik, annak függvényében, hogy a munkavállalók mekkora százalékát tudja tömöríteni, sok féle részfeladatot el tud majd vállalni, de erre leginkább az év második felében lesz reális lehetőség. Az ÖTK céljai alapvetően az EMBERI FEJLESZTÉSI célok lehetnek, vagyis a piros sarok egy része.  

MKIK talán itt a legrosszabb a helyzet, ugyanis nem pontosan látszik, hogy milyen lehetősége lennének.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!