Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

20 éves a FŐTÁBLA

20 éves a FŐTÁBLA
2022.06.13.

Az, hogy legyen a takarítási szolgáltatoknak egy szabványos költségvetés rendszere már sokkal korábban megfogalmazódott, mint, hogy felkértek volna az első szakértői feladatra. Akkor viszont már nem volt kérdéses, hogy létre kell hozni azt, mert a tét nagyon komoly volt. Ez a Miniszterelnöki hivatal takarítási pályázata volt 2002-ben.

Amikor 2000-ben elindult a KonfirMATISZ projekt és arra épülve a MASTER of CLEANING projekt, nagyon fontos szempont volt az árképzés és már a kezdetekben igen nagy igény volt arra, hogy legyen egy saját és szabványos rendszerünk.

Az időtáját forgalmaztunk egy egyszerű programot, amit egy Svédországba szakadt hazánkfia fejlesztett, ez volt a Hangya. Ez egy nagyon jó kis program volt és használható is volt, de volt néhány hiányossága.

A FŐTÁBLA azért született, mert alapvetően az első és legfontosabb igény az volt, hogy olyan rendszert kell a pályázóknak és általában a szakmának átadni, ami tartalmaz minden fontos adatot a létesítménynél és a szolgáltatással kapcsolatban, és aminek a kitöltésével összehasonlítható ajánlatok fognak beérkezni. Ennek nyilvánvalóan volt egy olyan előnye is, hogy a pályázókat belekényszerítette, hogy egy bizonyos logika szerint kalkuláljanak és a „felülről lefelé módszert kövessék”, ami akkortájt az általános szokás volt.

A 2002-ben létrejött anyag eleinte kicsit meglepte a pályázókat, de mindenki vette az akadályt és nagyon szép ajánlatok érkeztek be. A szépet úgy értem, hogy nem voltak bennük irreális számok.

Azóta eltelt 20 év és még 100-nál is több pályázatban szerepelt a FŐTÁBLA, de ma sem mondhatjuk azt, ez egy abszolút elfogadott gondolkodási mód lenne. Ez aztán meg is látszik a piacon, mert sajnos még mindig sok cégvezető van, aki igazából nem tudja pontosan kiszámolni egy adott szolgáltatási csomag díját.

Talán már egy évtizede is meg van annak, hogy a FŐTÁBLA MATISZ irányelv (IR 02) lett és innen kezdve mindenki számára adott, hogy megismerje és kövesse a logikát, de nem mindenki élt vele. A tudás azonban beépült a képzési rendszerbe és már 2014-től a Szolgáltatásvezető vizsgák meghatározó módszerkompetenciája a FŐTÁBLA és azon belül az ALTÁBLA tervek.

A tábla kitöltésének van néhány kritikus pontja és ezek közül is a meghatározó az alkalmazandó m2/óra norma. Mivel a megrendelők általában csak tételszemléletben adják meg a takarítandó terület adatait, ez a viszonyszám tételnorma, és mint olyan sok mindentől függhet. Mivel a MATISZ is csak a tárgyi normákat adja meg pontosan és csak megközelítőleg a tételnormákat (nem véletlenül) ezért fontos kérdés, hogy miként jutunk el ide.

Az ALTÁBLA valójában egy hálóterv elkészítésének módszertana, ami napi takarításnál tételnormák meghatározásnál játszik szerepet, viszont nagytakarításoknál ez a meghatározó tervező és kalkulációs rendszer. Csak, hogy tisztán lássunk: egy iroda napi takarítása során több féle feladat van és a felület is különböző méretű, ahol ezeket végrehajtjuk. Ennek megfelelően például egy 25 m2 alapterületű irodában van 2 vagy 3 munkahely, ezekhez tartozik 1- 1 szemetes edény, különböző polcos szekrények, szék és gurulós konténer. A kiürítendő kukák darabszámát és a portalanítandó bútorfelületeket ritkán adják meg a megrendelők és mégis ezekkel is számolni kell, ha ki akarjuk számolni, mi lenne az ideális időráfordítás a feladatra. Tehát mondjuk, van 3 kuka, 30 m2 portalanítandó 180 cm alatti vízszintes felület (asztalok, szekrények, ablakpárkányok) és van még legalább 5 m2 180 alatti függőleges felület, amit szintén portalanítani kell, de csak hetente egyszer, továbbá 25 m2 szőnyegpadló, amit porszívózni kell. Ebből és még esetleg egyéb még nehezebben tervezhető feladatokból, kell összerakni egy irodatakarítási tételnormát.

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!