Mottó: Igény, szakszerűség, élmény. Ezek kéz a kézben járnak, bármelyiket elhagyva, bármilyen megfontolásból a másik kettő sem valósulhat meg. Az elmúlt 10 évben több mint 600 bejegyzés született ennek szellemében. Szánd rá az időt és TE több leszel.

18 a négyzeten

18 a négyzeten
2017.12.18.

A RENESZÁNSZ 2.0 elindult, és emellett két új tréninget is meghirdettem: a régi-új FELÜLETSPECIALISTA 40 órában és az új TISZTASÁGTERVEZŐ 16 órában. Mindkettőben vannak új gondolatok és régi bevált módszerek, amik viszont nem annyira ismertek. Ezért van létjogosultságuk.

Hogyan tovább 2018?

Ebben az évben lezárunk egy újabb korszakot. Én legalábbis lezárok egy korszakot. Viszont elindítunk egy újat is. Azt gondolom, hogy ma már a tisztítás-technológiai szakmapolitika elég hangsúlyt kap viszont nincs mögötte elég szakmai tudás. Vagyis erős igény van a szakma szabályozására, de ugyanakkor a szakma nem minden cégnél érhető tetten. Tehát a jövőben két célra kell összpontosítani, még ha ez egyeseknek nagyon nehéz is lesz.

Az első cél a szakmapolitika önmagában megy a maga útján. Az elmúlt 10 + 10 évben bebizonyosodott, hogy ez nem fog gyorsabban menni, mint a szerves fejlődés. A következő 10 évben lehetne áttörés, csak ahhoz még kéne valami a politikán kívül. Na de végül is mi a célja ennek a szakmapolitikának, önmaga fenntartásán kívül?

Hát gondolom, hogy a cégek versenye szakmai legyen, és szakszerű alapokon álljon. Vagy nem?

Ez ma még nem látszik teljesen világosnak. Van ugyanis egy hátráltató tényező, ami erősen fékezi a folyamatot. A cégek személyzetének szakmai felkészültsége messze elmarad még a saját elképzeléseiktől is, hogy a piaci igényekről ne is beszéljünk. Vagyis bármely optimális szabályozás, ami szabályozás szempontjából tökéletes lenne, nem érné el a kívánt hatást és az is lehet, hogy tönkrevágná az egész kínálati piacot.

Persze olyanok is vannak, akik a sokkterápiában hisznek és van is példa ennek hatékonyságára, csak jelenleg nincs politikai szándék ennek meglépésre. Bár soha nem lehet tudni, mit hoz a jövő.

Engem viszont most egy másik cél sokkal jobban érdekel.

Ez a cél nem más, mint a szakma emberi erőforrásának szakmai és erkölcsi szintje. Nyilván, hogy rendkívül fontos, hogy a szabályozási irányok kialakuljanak és fejlődjenek ezeket nem szabad leállítani és ebben a MATISZ teszi is a dolgát. Azonban ezzel egy időben a takarító cégek személyzetét is fel kell zárkóztatni, mert az kb. egy 20 éves lemaradásban van.

A takarító cégvezetők hajlamosak azt gondolni, hogy a menedzsment egy csodaeszköz, de az elmúlt évek bebizonyították, hogy a takarítási szolgáltatást alig tudják a kifizetett bér árán eladni, vagyis ez a magát nagyra tartó menedzsment szinte semmi hozzáadott értéket nem tud elfogadtatni a piaccal. Ennek pedig oka van, ez nem véletlen vagy a sors szeszélye.

Visszatérve a célra

A hozzáadott érték akkor lesz elismerve, ha az valóban megjelenik. Ehhez viszont sok minden kell még csinálni. Jó hír, hogy erre most már minden eszköz a birtokunkban van, és ha kell is őket „csiszolgatni” itt-ott, ezek már képesek arra, hogy az alapoktól felépüljön egy új rendszer. 

A Reneszánsz 2.0 projekt ezt célozza.

Ma a teljes takarítóiparban dolgozik 60 – 70 000 vagy még több ember. Nem tudjuk pontosan. Azt azonban tudjuk, hogy a cégvezetők csak kis része tesz különbséget a takarító és takarító között a szaktudásuk alapján. Ez pedig azt jelenti, hogy ha a jót és kiemelkedőt nem jutalmazzuk és a gyengét pedig ezzel szemben nem büntetjük, akkor a jók gyengébbek lesznek és a gyengék még gyengébbek. Ennek eredményeként az átlag szakmai szint esik. Ha esik a szakmai szint és nőnek a szolgáltatási árak, az a piac öngyilkosságának biztos receptje.

Gondolkodjunk el ezeken egy kicsit!

Addig is két tréningajánlás:

 

18 1

Jelentkezés

 

18 2

Jelentkezés

Vissza

Szakanyag megrendelő
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

COVID-19

A járvány kitőrésekor készült egy tisztítás-technológiai protokoll, amelynek célja az volt, hogy egyértelmű helyzezet teremtsen a piacon. Az elmúlt fél évben a szektor komolyan reagált a helyzetre és ma már tapasztalatok is vannak a legjobb gyakorlat kapcsán.
Mára már mejött a pandémia második hulláma is, és egyre jobban kristályosodik ki, hogy mi lehet a takarító szektor szerepe, ebben a nem mindennapi krizisben. 

Szabályozott piac

Minősített szakmai vezetők

Szakképzési hierarchia

A nem megfelelő takarítási szolgáltatásnak vannak elsődleges, másodlagos és járulékos kockázatai. Ezen kivül a nem megfelelően szabályozott környezet teret ad az olyan cégeknek is, akiknek eszük ágában sincs munkatársaikat biztonságosan és etikusan foglalkoztatni illetve a területnek megfelelő szakmai szintű szolgáltatásokat nyújtani. A megrendelő elégedettség igazolását intézményesíteni kell.
A formálisan is keretek közé szoritott személyi felelősség és az megkövetelt/elsimert szakmai szint,  teremthet olyan helyzezt, amikor a cég nem adhatja fel a szakmaiságot pusztán csak  piaci poziciók megszerzése érdekében. A lajstromba vett szakmai vezetőket kreditrendszerrel össztönözni kell, hogy személyes fejlődésükkel cégszinten és szektor szinten is hozzájáruljanak a szakma fejlesztéshez.
A szakmai hierarchia már készen van, ez életszerű és hasonlatos a fejlet világok rendszereihez, viszont még nem épült be a takarítók gondolkodásába és a társadalom sem tudja mit tegyen vele. A következő lépés a hierarchiai rendszer tartalommal való megtöltése kell legyen, ennek érdekében viszont a hétköznapi takarítót ki kell mozdítani a jelenlegi dermetségéből. Ez egy időben szakmai és személyiségi fejlesztés is.

Minősített végrehajtói állomány

A hivatásos, B2B szolgáltatásokat nyújtó takarítót le kell választani az egyszerű foglalkoztatásoktól. Igenis ki kell mondani, hogy a tiszítás-technológia egy felelős szakma. Cél kell, hogy legyen, hogy egy bizonyos szinten az állomány 100%-a képzett legyen. Ennek megvalósítása a szakmai vezető egyéni felelősége. Ennek pedig nagyon fontos eleme, a pozició törvényi szabályozása, a szervezeti felépéítés erőviszonyainak rendezése.

Szakma-specifikus szolgáltatási szerződés

A takarítási szolgáltatási szerződés akkor számít megfelelőenek és akkor fogja jó keretek közé az együttműködést, ha az megfelelően írja le a takarítandó területet, az elvárt minőségi szinvonalat (annak minden elemének tekintetében) és az elért eredmény igazolási és ellenörzési rendszerét. Belértve ebbe az elszámolási periodusokat és az azokat követő azonnali fizetést. Mindezekhez pedig szorosan hozzátartozik az alkalmazott eljárások és technológiák nemzeti szabványokban való rögzítése.

Szakma-specifikus munkaszrződés

Ahhoz, hogy a takarító valóban és ténylegesen is elsimert, megbecsült és felelős szakember legyen, meg kell, hogy szülessenek a kompetenciákra, készségekre és állandó szakmai fejlődésre épülő teljesítményalapú munkaszerződések. A tisztaságszakmai jövő akkor lesz "kerek", ha a szakmai vezető mellett az állomány minden egyes tagja is képes lesz felelőséget vállalni a szolgáltatási teljesítményért és hatékonyságért.

2020 - 2025 Szakmapolitikai program

Egy 5 éves program, aminek célja összefogni a szakmailag legaktívabb szakembereket és és az alapvető szakmai kommunikációs kérdések megválaszolásával előkészíteni a következő szakmapolitikai lépéseket. A program önfinaszirozó, semmilyen külső támogatást nem kap.
A program négy projektet foglalmagába. Ezek közül a PEL rendszer már 1999-óta működik és annak most egy új formája indult. A másik három projket teljesen új útakat tapaos és ebből a szempontból ez egy nagy kisérlet is.  Az ÉRTELMEZŐ szakmai szótár már régi álom volt. A TÁDÉ hallgatható képzés a Önképző Klub egyik felvetése volt és szintén itt született meg a MEGRENDELŐ KÖNYVE ötlete is.

Egy kattintásra öntől


A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!