Szakszavak és fogalmak

Szakszavak és fogalmak
2020.06.24.

A képzésben, de a mindennapi életben is az egyik legnagyobb kihívás, hogy miként birkózunk meg a szakmai kommunikációval. A szakszavak használata, merénylet a laikusok ellen. A fogalmak értelmezése nélkül nincs szakmai párbeszéd. Csak süketek párbeszéde van.

A helyzet az, hogy az emberek többsége alapvetően kényelmes, és ha abba helyzetbe kerül, hogy, tanulnia kell, akkor mindjárt az elején felmerül a legnagyobb probléma: kell-e a vizsgán szakszavakat használni?

Kezdjük az elején egy izgalmas fogalommal: szókincs. Sok féle definíciója létezik, de valójában két szint különül el, van a nyelv és van az egyén szintje.

Kiss Gábor nyelvész a következőképpen foglalja ezt össze.

„Megmondhatatlan, hogy nyelvünkben hány szó van. Csak arra a kérdésre tudunk válaszolni, hogy hány szavunkat szótározták. A 1960-as évek elején megjelent Magyar értelmező szótárban 58 000 vastag betűs címszó található. Az 1978-ban megjelent kétkötetes Magyar értelmező kéziszótár 68 000 szó jelentését magyarázza. Ezek szinkrón – azaz csak egy adott korszak nyelvét leíró – köznyelvi szótárak, tehát nincsenek benne tájszavak, nem találhatók meg benne nyelvünk már kihalt szavai, és nincsenek felsorolva bennük szakszavak.

Az MTA Nyelvtudományi Intézetében található archiválás cédulagyűjteményt hatmillió cédula alkotja. A széles körű gyűjtést a magyar nyelv nagyszótárra céljára kezdték meg több mint száz évvel ezelőtt. Ez a cédulagyűjtemény becslések szerint 550 000 – 600 000 magyar szóra ad példamondatot. Azonban meg kell jegyeznünk, hogy a szavaknak majdnem a felét csak egyetlen példa illusztrálja.

A múlt század végén a természettudósból és műegyetemi tanárból lett szótárkészítő, Szily Kálmán vezetésével összeállítottak és megjelentettek egy Címszó-jegyzéket. Ez a jegyzék hét addig megjelent szótár 122 067 címszavát sorolja fel összesítve.

Az Akadémiai Kiadó által az 1960-as, 1970-es években megjelentetett kétnyelvű, nagyszótárok (magyar–angol, magyar–német, magyar–orosz, magyar–francia, magyar–olasz, magyar–cseh) címszóállománya egyenként 80 000 és 120 000 szó között van. Azonban ha képzeletben összefésülnénk ezeknek a kétnyelvű szótáraknak a címszóállományát, akkor a közös lista hozzávetőlegesen 250 000 magyar szót tartalmazna.

Hogy mit is tekintünk szótározható magyar szónak, szakmai kérdés. Mert összetételekkel, továbbképzésekkel automatikusan és kissé erőltetetten, mesterségesen is alkothatunk új szavakat. Hiszen az egyik leggyakoribb szavunkból kiindulva ilyen továbbképzett szavakat alkothatunk: ember, embertelen, elembertelenedett, elembertelenedettség.

Úgy vélem, nagy szükség lenne egy olyan egynyelvű új értelmező szótárra, amely mai nyelvünk 100 000 szavát értelmezi, és ugyanakkor nem halasztható egy 180 000 – 200 000 szó mozgását, jelentésváltozását bemutató történeti szótár elkészítése sem.”

Mindezek tükrében az is rendkívül izgalmas tény, hogy egy 2 éves gyerek szókincse már körülbelül 300 szó és egy évvel később ez a szám elérheti, vagy át is lépheti az 1 000-et. Egy 7 éves gyerek pedig már akár 3 000 szónak is ismerheti az értelmét. Azonban már zsenge kortól ketté válik a szókincs és a szavak értelmezése. Köznapi értelemben a gyerek és a felnőtt is ismeri magát a szót és használja is, az értelmével azonban nincs mindig tisztában, sőt néha egyenesen félre is érti azt. Ez pedig kulcskérdés a kommunikációban és tágabb értelemben, az emberi kapcsolatokban.

A hétköznapi ember, az anyanyelvében kb. 10 – 15 000 szót ismer, ezzel el tud boldogulni, megérti a köznapi nyelvet és a tankönyveket is. Arany János írásaiban egyébként 25 000 féle szó szerepel. Petőfi Sándor is körülbelül ekkora szókincsből „gazdálkodott”. Azonban Jókai Mór írásaiban felhasznált szavak 40 – 45 000 körül vannak.

Ha minden szót figyelembe veszünk (az elavultakat is), akkor a magyar nyelvben körülbelül 2 millió szó van. Az angolban pedig csak 1 milliót tartanak számon.

A mai becsléseink szerint, a „FOGALOM EREJE” Tisztítás-technológiai értelmező szótár valahol a 2 000 szó körül éri el majd az alapnak tekinthető állapotát. Ez akkor már tartalmazza a szigorúan vett tisztítás-technológiai szakszavak szinte mindegyikét és az alkalmazott tudományok tisztítás-technológiához szorosan kötődő szakszavait is. Jelenleg 600 szó környékén járunk és ezeknek körülbelül a felének meg van a piktogramja és nagy részének az angol kifejezésük is. Az alkotó, támogató és lektoráló csapat összetételéből adódóan hamarosan indulhat ennek a román, német, ukrán, orosz és észt összefésülése is.

Támogassa Ön is ezt a törekvést!

Vissza

Az ÖNKÉPZÉS az egyetlen megoldás

Ha valaki takarításra adja a fejét, ne gondollja, hogy képes lesz hosszú távon előre jutni, ha nem fejlődik szakmailag. Ugyanakkor a fejlődést nem igazán támogatja sem a munkadó, sem az állam és a piac is úgy van vele, hogy olyan keveset költ a takarításra, amilyen keveset csak lehet.
Ebben a kétes helyzetben a személynek kell eldönteni, hogy mit szeretne megvalósítani, hova akar eljutni. A célt neki kell kitűzni és ezért 100%-ban felelőséget is kell vállalnia. Senki nem fogja ebben támogatni, csak magára számíthat.
Aki nem fejlődik az elsorvad, ez  a természet egyik legfontosabb törvénye. 

Régebbi írások

Ki-Kicsoda a takarító szektorbanA csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

Üdv a tisztaság világában

Azt gondolom, hogy a takarítás, a társadalmi megítélésétől függetlenül, a világ legszebb szakmái közé tartaozik. Nem csak szép, hanem hasznos is, bár ezt nekünk állandóan ismételgetni kell.  Kétségtelen az is, hogy a szakma 30 - 40 évvel ezelött nem így nézett ki és nem is tudta azt, amit ma tud. Az utobbi 10 évben pedig a fejlődés még erőteljesebb volt, a technológiák rendelkezésre állnak, viszont nagy kérdés, hogy a keresleti piac igényili-e, megfizeti-e öket?
A jövő kétségtelenül, majd minket igazol. Már a jelen is, de ez még nem mindenkiben tudatosult. Alapvetően három dolog szükséges ehhez: 1) a szolgáltató cégekenek fel kell nőni a feladathoz és olyan garanciákat kell, hogy adjanak, ami meggyözi a megrendelőket arról, az ÚJ IDŐK eljöttek. 2) a beszállítói piacnak is alkalmazkodni kell az új helyzezthez és úgy kell megszervezniűk a működésüket, hogy hatékonyan tudják kiszolgálni a szakmát. 3) a megrendelőknek sokkal tudatosabban kell majd tendereztetni és vállogatni, mert amit jelen pillanatban a letöbben csinálnak az a kontraszelekció biztos receptje.

Szakanyag megrendelőA csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!