Mi az ÖTK terv

Mi az ÖTK terv
2022.02.24.

Lassan haladunk, de rendkívül biztosan és elsősorban abban vannak nehézségeink, hogy mi is pontosan megértsük, milyen keretek között mozoghatunk, ilyen tereket tölthetünk ki és mik, azok a részek, amik kerülnünk kell. Utóbbi vonatkozásban nagyon racionálisak kell, hogy legyünk a saját energiáink felhasználásban ezért senkinek a munkáját nem fogjuk elvégezni, ezért nem kell aggódni.

Milyen diagnózisra épül a stratégia?

A kiindulási alapvetés, hogy azt általános igazságnak tekintjük, hogy a piacon a piaci résztvevők puttonyában nincs elég tudás. Mindjárt az elején leszögezhetjük, hogy ez egy általános meghatározás, tehát vannak szereplők, akik rendelkeznek elég tudással és vannak, akik nem. Ahhoz, hogy ez még jobban érthető legyen, amikor tudásról beszélek akkor itt nem csak szakmai tudásról, hanem szakmapolitikai, szakma politikát csinálni tudó tudásról is beszélek.

Rendben, most néhányan felkapták a fejüket és néhányan pedig hátradőltek. A probléma azonban ott van, hogy nem csak a piaci kínálati oldalon van tudásdeficit, hanem a keresleti oldalon is, ezért aztán hiba vannak olyanok, akik felkészültek és rendelkeznek megfelelő ismeretekkel, készségekkel, a piac nem tud róluk, a piac nem tudja őket jól kezelni és nem is őket helyzetbe hozni.

Ennek a problematikának a harmadik nézőpontja, hogy hiába kezdenénk képezni a megrendelőt, mivel a kínálati piac legtöbb szereplője nem sztenderd keretek között működik, a képzéssel nem javítunk helyzeten, hanem sokkal inkább nehéz perceket okozunk nekik. Természetesen ez rövidtávon probléma csak, hosszú távon ez fejlődést hoz majd, csak hát minden változásban az átmenet a legnehezebb periódus.

Van-e erre terápia?

Természetesen, ha beteg tudomásul veszi, hogy beteg és beveszi az orvos által előírt gyógyszereit és közben változtat az életvitelén és ez étrendjén is, ami miatt jutott el ide, akkor van remény. Bizonyosság nincs, de remény van és a remény a legerősebb motiváció a világon. 

Tehát ha nincs elég tudás a piacon, akkor tudást kell a piacra önteni. Azonban ez nem ilyen egyszerű, mert a megfelelő stratégia éppen abban rejlik, hogy nem nyomjuk a tudást minden áron, hanem sokkal inkább kiszolgáljuk az igényeket. Viszont nem mindegy, hogy ezek az igények miként ébrednek és hogyan és kiknél, milyen sorrendben fogalmazódnak meg.

Mire vállalkozik az ÖTK?

Az ÖNKÉPZŐ TAKARÍTÓI KLUB egyesület arra vállalkozik, tagjai közé gyűjti azokat a szakembereket, akik hisznek abban, hogy a takarítás szakma és takarítási szolgáltatás tervezése, szervezése és fejlesztése is az, és bár alapvetően menedzsment tudomány igen szakma- és réteg specifikus. Tehát a szektor kezelése, irányítása és a célravezető szakmapolitika kialítása nem csak puszta menedzsment, piaci erőfölény vagy szakmai kérdés. Ahogy mondani szokták manapság ezt holisztikusan kell tekinteni és ugyanakkor látni kell benne az egyenlőtlenségeket, a hiányokat és a hosszútávon nem fenntartható gyakorlatokat is.

A lényegre visszatérve az ÖTK szerveződése két dimenziós.

Egyrészt a belépő tag egy regionálisan szervezett egyesületbe lép be. A regionális szerveződés 8 régiót jelent. Ebből 6 régió, ami régiónként 3 megyét jelent a NUTS2 szabályozási rendszer szerint és két külön régió Budapest és pest megye. Jelen pillanatban minden régió rendelkezik egy régió elnökkel és hamarosan bővül ez a rendszer a megyei alelnökökkel. A regionális szervezet tagsági igények szerint további szervezeti egységekre is tagozódhat és ebben az esetben beszélhetünk települési/kerületi alapszervezetekről is. A regionális szerveződésnek alapvetően két szerepe van.

  • Az egyik, hogy a régióban levő sajátos problémák megfogalmazásra kerüljenek és helyben találjanak rá megoldást.
  • A másik, hogy az önképzést támogató mentori és a képességet és alkalmasságot vizsgáló érvényesítő/validáló hallózat, hatékonyan tudjon működni.

Másrészt minden tag 6 havonta szavazhat/választhat, hogy melyik ORSZÁGOS KOLLÉGIUMOT támogatja. A kollégiumok szerepe az, hogy kezeljék az országos kihívásokat és dolgozzanak ki szakma-sajátos megoldásokat. Ezek alapvetően irányelvek lesznek, amik, aztán ha gyökeret vernek, a szakmában jöhet a lényegi továbblépés és ezek, szabványok vagy éppen jogszabályok lehetnek. Na de ne szaladjunk ennyire előre.

A kollégiumok alapvetően négy oldalról közelítik meg a szakmai problémákat. Itt alapvetően a szakember szempontja a meghatározók és ebben a vonatkozásban van négy szempont és valahol mindegyik tudás centrikus, csak mindegyik másképpen.

ÖTK IRÁNYELV KOLLÉGIUM

ÖTK MUNKAÜGYI KOLLÉGIUM

ÖTK VERSENY KOLLÉGIUM

ÖTK ÉRTELMEZŐ KOLLÉGIUM

Célja, hogy szabályozza a takarítás szakmaiságát. Ennek megfelelően a kollégium célja, hogy minden olyan szempont összefüggésrendszerét feldolgozza, ami szakmai/technológiai fegyelmi kérdés és megalkossa azokat az irányelveket, amelyek később egy ágazati szabvány alapjait képezhetik. Ide kapcsolódik a tagok validálása is, ami felfogható egy a piacnak és tagnak nyújtott hiánypótló szolgáltatásnak is.

 

Célja, hogy minden olyan szempontot feldolgozzon és szabályozzon, ami a szakemberek foglalkoztatása kapcsán felmerülhet. Ilyen értelemben a tevékenysége alapvetően kitér a munkaszerződéstől, a munkahelyi egészség és biztonság kérdésein keresztül a munkavállalók általános jóllétéig. Tehát működése egy későbbi kollektív szerződést fog megalapozni. Ez a kollégium egyben a békéltető testületnek is felfogható szervezet is egyben.

 

Célja kidolgozni és kialítani olyan látványos versenyzésre alkalmas pályákat és eljárásokat, amelyek segítségévek a szakma meg tudja mutatni a hétköznapokon túli, de a hétköznapokban is alkalmazható képességeit és készségeit. Tehát működése előkészíti a szakmai rendezvények egy az új munkatársakat is vonzó, a piacot lenyűgözni kívánó attrakcióinak rendszerét. Végső soron egy leginkább egy sportszövetséghez hasonlítható 

 

Célja polihisztor módjára összegyűjteni és értelmezni minden szakmai vagy a szakmához kapcsolódó fogalmat. Ennek megfelelően folyamatosan karban tart egy adatbázist, ami tartalmaz minden olyan fogalmat, amire egy szakembernek egy meghatározott szakmai szinten szüksége van vagy lehet. A kollégium szorosan együttműködik a nemzetközi EXPLAIN rendszerrel és szakmailag és szakmapolitikailag is lektorálja a rendszerben található fogalmakat.

 

Tehát mindezeket összefoglalva az ÖTK célja megszervezni a takarító társadalmat. Potenciális tagja a személyek, aki a szakmában tevékenykednek, legyenek azok kiforrót szakemberek vagy olyanok, aki csak most indultak el a mesterré válás rögös útján, vagy éppen még el sem indultak.

Ha valaki belép az egyesületbe, automatikusan lesz egy mentora és megkezdődik a validálási folyamat. Ez lényegében azt jelenti, hogy a munkáltató által megadott munkaköri leírás alapján, a mentora egy előzetes tudásfelmérést végez és megnyitja a szükségesnek ítélt „tudáscsapokat”. Az alapvető cél az, hogy a személy minél rövidebb idő alatt validál ható legyen arra a munkakörre, amiben dolgozik.

Ebbe a projektbe, hogy a validálásnak formálisan is megfelelő súlya legyen, bevonunk egy akkreditált felnőtt képző intézményt is, aki összefoglaló tréninget dolgoz ki minden munkakörre és ennek megfelelően az egyesület validáló okmánya mellett a tag kap egy állami tanúsítványt is.

Mindez természetesen csak a szakmunkás szint alatt tud működni, ha valakinek a munkaköri leírása szakmunkás tudást igényel, akkor az csak akkor validál ható, ha az illetőnek van szakmunkás bizonyítványa. Fontos, hogy a szakmunkás bizonyítvány szükséges feltétel, de nem elégséges a sikeres validálásához.

Időterv

A következő 3 hónapban az ÖTK megszervezi önmagát. Regionális szinten még keressük az agilis szakmailag jól felkészült és szociálisan érzékeny szakembereket, akik részt tudnak vállalni a szervezeti munkában.

Az egyesület túl van az alapító közgyűlésen (2021.11.17) és 22 február 7-én a birokság is bejegyezte. Tehát most az adminisztrációs rendszer kialítása a legfőbb cél és közben az érdemi szakmai szervezés is folyik. Mivel az alakuláskor még három regionális elnök nem vett részt és a célunk, hogy a kollégiumi elnökök is részesei legyenek az elnökségnek, és belekerüljenek az alapító okiratba, hamarosan meghirdetésre kerül a II. közgyűlés. Ezt követően indulhat az érdemi munka és nyilván fontos szempont lesz, hogy a tagok milyen ütemben csatlakoznak majd a szervezethez, hiszen ez a szervezet semmilyen állami támogatást nem kap és az elnökségen kívül egyelőre semmilyen szponzora nincs. tehát ha eredményeket akarunk felmutatni, akkor tagságra van szükségünk.

Körülbelül egy hónap, mire minden adminisztrációs rendszer készen áll, hogy a tagdíjakat XXI. századi szinten tudjuk majd kezelni és innentől kezdve indul az éles menet. Az egyesület egyik meghatározó irányelve, hogy 100% készpénzmentes és ennek megfelelően fel kell, hogy készülünk minden lehetőségre.

Az elnökség hetente online ülésezik és folyamatosan értékeljük a piaci visszajelzéseket és ennek megfelelően finomítjuk a stratégiát.

Vissza

Az ÖNKÉPZÉS az egyetlen megoldás

Ha valaki takarításra adja a fejét, ne gondollja, hogy képes lesz hosszú távon előre jutni, ha nem fejlődik szakmailag. Ugyanakkor a fejlődést nem igazán támogatja sem a munkadó, sem az állam és a piac is úgy van vele, hogy olyan keveset költ a takarításra, amilyen keveset csak lehet.
Ebben a kétes helyzetben a személynek kell eldönteni, hogy mit szeretne megvalósítani, hova akar eljutni. A célt neki kell kitűzni és ezért 100%-ban felelőséget is kell vállalnia. Senki nem fogja ebben támogatni, csak magára számíthat.
Aki nem fejlődik az elsorvad, ez  a természet egyik legfontosabb törvénye. 

Régebbi írások

Ki-Kicsoda a takarító szektorbanA csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

Üdv a tisztaság világában

Azt gondolom, hogy a takarítás, a társadalmi megítélésétől függetlenül, a világ legszebb szakmái közé tartaozik. Nem csak szép, hanem hasznos is, bár ezt nekünk állandóan ismételgetni kell.  Kétségtelen az is, hogy a szakma 30 - 40 évvel ezelött nem így nézett ki és nem is tudta azt, amit ma tud. Az utobbi 10 évben pedig a fejlődés még erőteljesebb volt, a technológiák rendelkezésre állnak, viszont nagy kérdés, hogy a keresleti piac igényili-e, megfizeti-e öket?
A jövő kétségtelenül, majd minket igazol. Már a jelen is, de ez még nem mindenkiben tudatosult. Alapvetően három dolog szükséges ehhez: 1) a szolgáltató cégekenek fel kell nőni a feladathoz és olyan garanciákat kell, hogy adjanak, ami meggyözi a megrendelőket arról, az ÚJ IDŐK eljöttek. 2) a beszállítói piacnak is alkalmazkodni kell az új helyzezthez és úgy kell megszervezniűk a működésüket, hogy hatékonyan tudják kiszolgálni a szakmát. 3) a megrendelőknek sokkal tudatosabban kell majd tendereztetni és vállogatni, mert amit jelen pillanatban a letöbben csinálnak az a kontraszelekció biztos receptje.

Szakanyag megrendelőA csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!