Kiegészítések a nagy törésvonalakhoz

Kiegészítések a nagy törésvonalakhoz
2021.12.02.

A definícióknak nagy jelentősége van, sokan sokszor úgy alkotnak értékítéletet, hogy magával a fogalommal nincsenek pontosan tisztában. A definícióra való rákérdezés sokszor kíméletlen vizsga, de mindig pontos visszaigazolást ad, ezért a legjobb út a belátáshoz.

A „tiszta kép” című cikkhez rengeteg hozzászólás, telefonhívás érkezett. Van, aki felfogta, hogy ez a valóság és nincs benne semmi pejoratív és egyik csoport sem tekinthető felsőbbrendűnek. Viszont meghatározó lehet abból a szempontból, hogy milyen prioritások érvényesülnek.

Nézzük a menedzser definícióját, ahogyan azt Dr. Poór Ferenc látja. „A menedzser az a személy /az a vezető/, akinek elgondolásai és cselekvése befolyásolja a vállalkozás. szervezet /intézmény/ tevékenységét, fejlődését, üzletpolitikáját. A menedzser olyan személy, akinek megadott időn belül el kell érnie a célként meghatározott eredményeket a rendelkezésre álló erőforrások személyi, műszaki, pénzügyi hatékony felhasználásával. A menedzser szótári /értelmező szótári/ alapjelentése: igazgató, vezető. A gazdasági szervezet szakmai egységeinek vezetőit napjainkban általában menedzsernek nevezik (HR menedzser, értékesítési menedzser stb.). Napjainkban túl sok munkakört betöltőt neveznek valamilyen menedzsernek, gyakran ezek a munkakörök tartalma nem illeszkedik a fogalomban meghatározott elemekkel.”

Mindezt kiegészítve vagy árnyalva még elmondhatjuk, hogy sok menedzsernek nincs klasszikus menedzseri végzettsége (MBA) sőt sok esetben még felsőfokú végzettsége sem. Viszont nem véletlenül tud megmaradni a pályán és ez elsősorban azért van, mert van hozzá tehetsége, és ha értelmes és elég tudatos is, akkor jól rendszerezte a tapasztalatait, ami adott esetben felérhet egy jó képzettséggel. Nyilván egy adott ponton túl van jelentősége a formális diplomának is, az sem mindegy, hogy az ember azt hol szerezte.

Tehát mindezt összefoglalva, a menedzser igazgatja a folyamatokat és az embereket és nem törvényszerű, hogy értenie kell minden szakterülethez, hiszen amihez nem ért, oda felveszi a megfelelő szakembert.

A probléma itt türemkedik ki. Mi van akkor, hogy ha egy olyan szakterületen, mint például a tisztítás-technológia nem nagyon áll rendelkezésre szakember, vagy nem elégséges mennyiségben vagy a helyzetnek nem megfelelő szakmai szintű?

OK, térjünk át a mesterre. A mester a latin magiszterből jön, ami vezető tanárt jelent. A vezetést itt úgy kell értelmezni, vezeti a tanulót a tanulás útján. Tehát a mester iparos, kézműiparos szakember vagy szakértő/szaktekintély, esetleg műértő vagy művész, aki egyben tanító, mentor és példakép. A Céhes mester XIII-ik századtól a XIX század végéig egy olyan „vállalkozó” volt, aki egy szakterület teljes keresztmetszetét és minden folyamatát ismerte. Pl. kibányászta az agyagot, megkorongolta, megfestette és kiégette, majd elvitte a piacra és eladta. Azonban ezek élőt 5 - 8 évig tanonc, inas és segéd volt, majd látott egy kis világot (ipari kémkedés hajnala) és csak akkor kapta meg a mesteri címet, ha visszajött és az adott város céhmesterei előtt be tudott mutatni valami innovatív és új terméket. A mesteri címet a konkurencia adományozza.

Gondolom nyilvánvaló, hogy a mester el tudja látni a feladatot és meg is tud tanítani embereket a feladat ellátására és gondolom az is egyértelmű, hogy el is tudja irányítani az embereket, tehát minden gond nélkül tekinthető menedzsernek is.

A gond inkább ott van, hogy egy kezdő szakember mesterré válása nem olyan egyszerű és nem is rövid idő (kb. 10 – 15 év). Ugyanakkor a mester címet csak akkor kapja meg, ha van egy megfelelő közeg, ami azt megítéli neki. Ha nincs ilyen közeg, akkor ö csak informálisan lehet mester, ami nyilván lehet probléma.

Ezzel szemben menedzser bárki lehet, aki vezetőként irányít valamit. Sok féleképpen válhat vezetővé valaki, nem feltétlenül érdemei alapján. Nyilván később tanul, fejlődik, mert ha nem, akkor nem lesz eredményes és elbukik.

Szóval, mint látjátok, a tudatos embereknél a törésvonal nem véletlenül van, mert a két megközelítés valójában két féle út és mivel a takarítás nem szabályozott szektor mesternek lenni nem csak azért nehéz, mert sokat kell tanulni és tapasztalni, hanem azért is, mert formálisan még nincs mód azzá válni és előjogok sincsenek, ami majd helyzetbe hozzá. Aki ezen az úton vannak, azokat elsősorban a szakmai tudat hajtja. Eközben Ausztriában vagy Németországban, ha egy takarító cégnek nincs, mestere vagy maga a cégvezető nem mester, jogszabály szerint nem szolgáltathat cégeknek, csak magánembereknek.

Vissza

Az ÖNKÉPZÉS az egyetlen megoldás

Ha valaki takarításra adja a fejét, ne gondollja, hogy képes lesz hosszú távon előre jutni, ha nem fejlődik szakmailag. Ugyanakkor a fejlődést nem igazán támogatja sem a munkadó, sem az állam és a piac is úgy van vele, hogy olyan keveset költ a takarításra, amilyen keveset csak lehet.
Ebben a kétes helyzetben a személynek kell eldönteni, hogy mit szeretne megvalósítani, hova akar eljutni. A célt neki kell kitűzni és ezért 100%-ban felelőséget is kell vállalnia. Senki nem fogja ebben támogatni, csak magára számíthat.
Aki nem fejlődik az elsorvad, ez  a természet egyik legfontosabb törvénye. 

Régebbi írások

Ki-Kicsoda a takarító szektorbanA csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

Üdv a tisztaság világában

Azt gondolom, hogy a takarítás, a társadalmi megítélésétől függetlenül, a világ legszebb szakmái közé tartaozik. Nem csak szép, hanem hasznos is, bár ezt nekünk állandóan ismételgetni kell.  Kétségtelen az is, hogy a szakma 30 - 40 évvel ezelött nem így nézett ki és nem is tudta azt, amit ma tud. Az utobbi 10 évben pedig a fejlődés még erőteljesebb volt, a technológiák rendelkezésre állnak, viszont nagy kérdés, hogy a keresleti piac igényili-e, megfizeti-e öket?
A jövő kétségtelenül, majd minket igazol. Már a jelen is, de ez még nem mindenkiben tudatosult. Alapvetően három dolog szükséges ehhez: 1) a szolgáltató cégekenek fel kell nőni a feladathoz és olyan garanciákat kell, hogy adjanak, ami meggyözi a megrendelőket arról, az ÚJ IDŐK eljöttek. 2) a beszállítói piacnak is alkalmazkodni kell az új helyzezthez és úgy kell megszervezniűk a működésüket, hogy hatékonyan tudják kiszolgálni a szakmát. 3) a megrendelőknek sokkal tudatosabban kell majd tendereztetni és vállogatni, mert amit jelen pillanatban a letöbben csinálnak az a kontraszelekció biztos receptje.

Szakanyag megrendelőA csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!