• ask the expert
  • Szolgvez könyv
  • TAKARÍTÓ SZEKTOR JELENTÉS 2017
  • Szolgáltatások és termékek megrendelése

Vezetői összefoglaló a tréningről (18.12.10)

 

Vezetői összefoglaló a tréningről (18.12.10)

Jelen anyag egy 2 napos (16 – 18 óra) vagy egy hetes (40 óra) tréning vázlat/munka füzete. Az anyag hozzávetőlegesen 40 tételt dolgoz fel, amelyik mindegyikére, a 2 napos tréningen 20 – 25 percet szán átlagban, míg az 5 napos tréning esetében körülbelül 1 órát.

Személyes tapasztalataim szerint a 2 napos tréning leginkább egy belső motivációt erősítő foglalkozás, aminek célja, hogy a dolgozók felismeréseket szerezzenek, a szolgáltatásvezető eszközrendszerével kapcsolatban. Ezzel szemben az 5 napos, már valós közelségbe hozhatja a szolgáltatásvezető vizsga sikeres abszolválását. További 2 napos célzott FŐTÁBLA tréningek együtt és a szakirodalom buzgó tanulmányozásával kiváltható a 200 órás szolgáltatásvezető képzés, amennyiben az illető rendelkezik valós tisztítás-technológiai szakmunkás ismeretekkel és gyakorlattal.

A KATANA EDZŐTÁBOR I. tréning (2 napos), a lehetőségek és a munkabírás függvényében akár 20 - 24 óra foglalkozást[1] is jelenthet, de az alapvető felismerések és megtapasztalások már körülbelül 16 óra után[2] jelentkezhetnek. 

A tréning alapvetően a 2018-ban megjelent „Ritz Tibor: Tisztítás-technológiai Szolgáltatásvezető” könyv alapján zajlik, de van egy plusz anyag is, ami csak a tréning kapcsán érhető el, és ami olyan összekötő elemeket tartalmaz, ami olvasva nem, de egy tréning során viszont nagyon komoly felismeréseket eredményezhet. A tréning a kezdetben elkalandozik a japán kultúra felé, azon belül is a szamuráj kard a központi elem.  Ez a hangulat megalapozásáért és a figyelem felkeltésesért van. A tréningrésztvevőket kiszakítom a mindennapok fogagából és egyben egy új világba adok betekintést, aminek elemei végig ott követik majd a tréninget, mert a párhuzam egyértelmű és alátámasztó/igazoló lesz. Tehát a témaválasztás nem véletlenszerű, a párhuzam jól tapintható lesz és mindez egyben morális alapot is ad, a tanulási/megtapasztalási folyamatnak.

Ez ad majd olyan felismerést, hogy sok megoldhatatlan kihívás valójában éppen egy jó alkalmon egy élvezetes és érdekfeszítő munkára.  Ennek egyik célja a tréning hatékonysága, de alapja lehet egy új céges kultúra megalapozása is.

Az KATANA EDZŐTÁBOR I. kifejezés egyszerre jelenti a „kardal” mint eszközzel/szerszámmal való bánásmód gyakorlását, de sokkal inkább az eszköz „edzését/hőkezelését”, vagyis felkészítését az elkövetkezendő „élet/halál” jellegű feladatra.

Gondolom most már világos: a KATANA EDZŐTÁBOR I. nem más, mint egy eszköz a szolgáltatás tervezésére, szervezésére és fejlesztésre. Szervesen beleértve ebbe egyrészt a technológia megvalósításának törvényszerűségeit, másrészt az emberi erőforrás inspirációs és munkaerő újratermelődési kihívásokat. A tréning belső szakmai célja a felismerések száma átlépjen egy kritikus határ. Ez mérni is tudjuk és fogjuk is.

A tréning első verziója 2004-ban született, amikor még a szolgáltatásvezető nem szerepelt az országos képzési jegyzékben és a piac már nem volt vevő a 900 órás mesterkurzusra. Valójában az anyag erre épült, csak kikerült belőle a szakmunkás tudás (kb. 400 óra), illetve minden nem feltétlenül fontos elsősorban csak a kezdeti időkben jelentőséggel bíró munka/tréning elemek. Körülbelül 15 tréning és 200 résztvevő tapasztalatai után született meg az 1.2-es verzió 2009-ben, amikor a szakképesítés elöször került be az okj-ba, akkor még TISZTÍTÁS-TECHNOLÓGIA SZOLGÁLATVEZETŐ (OKJ 31 853 07 0001 31 01) néven. Az 1.2 verzió alapvetően már 200 órában kezelte a tudást (ami megegyezett a képzési programmal) és volt egy 40 órás verziója is. Ekkor még csak a 2002-ben bevezetett FŐTÁBLA volt a meghatározó tervezési eszköz. A 1.3 verzió 2016-ban került bevezetésre, amikor a néhány éve kikerült szakképzés újra bekerült az okj-ba ezúttal már TISZTÍTÁS-TECHNOLÓGIA SZOLGÁLTATÁSVEZETŐ (OKJ 52 853 02) vezető néven. A két bizonyítvány egyébként egyenértékű. Ekkor az egyetlen lényeges változás az ALTÁBLA bevezetése volt. Jelen 1.4 verzió egy 18 éves tapasztalatra épül és elhagytam belőle minden nem túl lényeges elemet, mert közben ezeket leírtam a szolgáltatásvezetőknek szóló könyvemben, ami november folyamán meg is jelent a PUBLIO kiadó gondozásában. A könyven megfogalmazott tudás és a tréning hatékonyságának érvényességének tesztelésére, még a megjelenésük elött 2017 és 18 folyamán több tréninget is szerveztem, ezek visszajelzései alapján véglegesítettem a könyvet és a munka füzetet is.

Azt gondolom, hogy ez a verzió és nyilván a könyv együttesen bőven lefedi a 200 órás szolgáltatásvezető képzést, de ugyanakkor a munka füzet úgy került felléptésre, hogy ez a tudás, megfelelő érdeklődésű szakembereknek akár még két nap alatt is átadható legyen. Nyilván ennek lesz majd utólagos feldolgozási időszükséglete is, de ettől még a képzés hatékonysága nagyságrendekkel javulhat.

A munkafüzet anyaga hozzávetőlegesen majdnem akkora, mint a szolgáltatásvezető könyv és bármilyen meglepő nincsenek átfedések. Még az azonos témák is másképpen vannak tárgyalva, tehát magamtól sem másoltam. Ez abból a szempontból fontos, hogy a könyv olvasásra készült és viták megnyugtató lezárására, a munka fűzet pedig egy tréning kísérő anyagának, ami során néha elő kell venni a szolgáltatásvezető, sőt még a szakmunkás könyvet is.

Fontos kérdés, hogy kinek milyen tanulási szokásai vannak. Van, akinek a könyv lapozgatása elégséges is. Az én megfigyeléseim szerint azonban, a lapozgatás sajnos csak felületes tudást ad, az igazi elmélyülést, a téma megvitathatósága hozza. Tehát a tréning jelentősége igen nagy és meghatározó, a szakmai fejlődés rögös útján.

Erőt, s erényt!

[1] Bentlakásos hétvége fúl extrás program péntek 08.00 – szombat 13.00 (némi alvással)

[2] 2 x 8 óra tréning

vissza

Hozzászólások

Név:
E-mail cím:
Hozzászólás:
A cikkhez még nincs hozzászólás.
Legyen Ön az első hozzászóló!

Aranybánya

25 éve foglalkozom a tisztítás-technológiával és itt időnként megosztom a tapasztalataimat. Négy témát viszek: A takarítás történelme (THE HISTORY PROJEKT), a szakmai fejlesztést és mentorálást (RENESZÁNSZ 2.0), a piac monitoringját (TAKARÍTÓ SZEKTOR JELENTÉS) és piacon elérhető technológiai kínálat lényegi elemzését (TECH PROJEKT). Ezen kivül vannak még ötleteim, de van egy fő munkám is, az a szakértési pozicíó és sokkal több már nem fér bele.

Videótár

Best Value

2017.07.25.

SzakmaSztár

2016.04.21.

Boeing fejlesztés

2016.04.08.

Szavazás

Milyen gyakran nyitja meg ezt az oldalt?

Szavazok

Szakmai szótár

Mit takar a szakmai érdekképviselet fogalma?

Formálisan egy érdekképviselet a megbízói érdekeit képviseli. Informálisan azonban, ha ez egy szakmai vagy szektor szintű érdekképviselet, akkor általában elvárt, hogy a szektor általános igényeit is képviselje. Ebben az esetben azonban kritikus kérdés, hogy ezeket ki és hogyan fogalmazza meg és mikor jelenthető ki, hogy egy adott igény- vagy elvárás csomag a szektor vagy a szakma szélkörben elfogadott alap- vagy általános igényének tekinthető. Ennek áthidalására került bevezetésre az a fogalom, hogy amennyiben az érdekképviselet, a szakterület jellemző piaci összetételét (nagyságra, szakterületre) és kritikus tömegét (árbevétel, alkalmazottak létszáma) képes összefogni, akkor az egy reprezentatív érdeképviseletnek számít, tehát hivatalos, a szektort érintő megállapodásokat köthet más ellenérdekelt érdekképviseletekkel és/vagy az állammal. Illetve az ellenérdekelt reprezentatív érdekképviselet megállapodását ratifikálja az állam és jogerőre is emeli. Tehát egy adott szakmai vagy civil közösség, megfogalmazott és demokratikusan egyeztetett stratégia szerint megtervezett és időrendben meghatározott igénypont megvalósulások folyamatos képviselete, annak operatív menedzsmentje. Továbbá ennek részeként az adott szakmai közösség szervezése, irányítása, emberi viselkedésének és szakmai kultúrájának olyan irányba való fejlesztése, hogy az előbbiekben megfogalmazott igénypontok megvalósulását, maga a közösség változó attitűdje is segítse.Ennek megfelelően különböző rendezvények,bemutatók, események, továbbképzések, minősítések szervezése, lebonyolítása. Az igénypontok, az időbeni megvalósulás rendszerén kívül, hierarchiai rendszerben is értelmezhetők. A legmagasabb szint, amikor az érdekképviselet, a célokkal összhangban valamely jogszabályt akarja módosítani vagy egy újat akar elfogadtatni. Ennél alacsonyabb hierarchiai szint, amikor új kormány vagy miniszteri, illetve önkormányzati rendelet kell módosítani, vagy újat alkotni. A következő még alacsonyabb hierarchiai szint az érdekképviselet a képviselt közösségre vonatkozó szabályozási törekvése irányelveken vagy kötelező, illetve fakultatív jellegű szabványokon keresztül. Az pedig folyamatos szakma-politikai vita tárgya, hogy az érdekképviselet miként tudja leginkább megvalósítani a közösség elvárásait törvényi szabályozáson keresztül vagy az önrendelkezési vagy önkormányzati tevékenységen keresztül. Nyilván a célok eléréséhez mindkét elemre szükség van/lehet, azonban nem mindegy, hogy ezekre milyen arányban fordítanak emberi és anyagi erőforrást, illetve ez, a külső körülmények függvényében időben, hogyan változik. A szakmai vagy civil közösségnek meghatározó érdeke, hogy a felügyelő bizottságon, egyéb szervezeteken és végső soron a közgyűlésen keresztül, az érdekképviselet operatív szervezetét „politikai” folyamatos kontroll alatt tartsa, hogy az ne önállósuljon és tűzön ki az alapvető érdekektől független bürokratikus célokat. Az érdekképviselet megszervezésének fontos paramétere képviselt közösség nagysága, piaci súlya vagy társadalmi jelentősége és ennek megfelelően az hogy mekkora méretű a létrehozott operatív szervezet és annak vezetője/vezetői milyen hatáskörrel/hatalommal rendelkeznek.

Mit értünk a "területi adatok" kifejezés alatt?

A takarítandó terület adatai. Ezek lehetnek tárgyszemléletben vagy tételszemléletben. Utóbbi versenykorlátozó, mert elveszi a szabadságot a szolgáltatótól, hogy saját rendszere szerint rendezze a tárgyakat tételbe. A Matisznak ezzel kapcsolatban van irányelve (IR 01), bár erről sajnos kevesen tudnak.

Mi a hálóterv?

Módszertan arra, hogy a szolgáltatásvezető meghatározza egy tétel tételnormáját. Ezek a tételnormák kerülnek be a Főtábla soraiba a m2/óra oszlopba. A Hálóterv soraiban tárgyi normákat találunk, ezek rögzítettek és megismerhetőek bárki számára (Matisz normák). 

Mi is pontosan a fertőtlenítés?

Dr, Pechó és Dr. Millasin szerint "A fertőtlenítés (dezinfekció) minden olyan eljárás, amely fertőző forrásból a külső környezetbe került kórokozók elpusztítására, illetőleg fertőző képességük megszüntetésre (inaktiválására) irányul." Idézet bezárva. Ehhez én még hozzátenném, hogy inaktiválásnak az is tekinthető ha a mikroorganizmusokat speciálisan erre a célra fejlesztett mikroszálas kendőbe összeszedjük és eltávolítjuk a területről. Ebben az esetben a területen nem használunk vegyi fertőtlenítő ágenst. 

Mit értünk az "elsődleges kockázat" fogalma alatt?

Ha egy adott területet nem takarítanak megfelelően (technológia és gyakoriság), akkor a terület sajátosságainak megfelelően megjelenek bizonyos veszélyek. Jelenleg ha ilyen veszélyt tart nyilván a szakma: Közérzeti, egészségügyi, biztonsági, állagi, működési és környezeti.