• ask the expert
  • Szolgvez könyv
  • TAKARÍTÓ SZEKTOR JELENTÉS 2017
  • Szolgáltatások és termékek megrendelése

Szektor keresztmetszet II. (19.02.19)

 

Szektor keresztmetszet II. (19.02.19)

Női szakma, perspektíva nélkül. Fontos szempont, és alap adat, hogy azok a 45 – 55 éves nők nagy része, akik ma takarító szektorban dolgoznak csak 4 – 6 éve van itt. Én sok területen megfordulók, de a végrehajtó állományban alig találkozom olyannak, aki már lehúzott volna egy évtizedet, vagy többet sima takarítóként és még ma is azt csinálja.

A gond tehát ott van, hogy a takarító szektor nem foglakozik azzal, hogy miképpen lehet megszólítani a 35 év alattiakat, ezt a problémát elkönyveli megoldhatatlannak. Ugyanakkor azzal sem foglalkozik, hogy miként lehet megtartani az embert. A szektor ma leginkább egy átjáró hátrahasonlít, ahol az emberek csak addig tartózkodnak, amíg jobb dolguk nincs.

Vajon mit mutatna az a felmérés, ami azt vizsgálná, hogy egy adott területen hány % a 3 évnél régebben ott dolgozó?

Ez azért kérdés, mert szoros összefüggésben van az elérhető minőséggel. Ebből aztán adódhat az, hogy miért lövi be oda az árszintet a megrendelő, ahová belövi. A vevő nem hülye!

vissza

Hozzászólások

Név:
E-mail cím:
Hozzászólás:

#2 - Ritz Tibor2019.02.21. 04:34

Ferenc! Az ember fejlődik változik, azonban a képzésnek mindig meg voltak az alapjai. A technológiai fegyelem, az aranylépések, a gyémántszabályok, a szennyeződések osztályozása és még sok minden más már a 2000-es évek elején készen volt. Amiről te beszélsz, hogy majd a cégvezetők...
Hát a cégvezetők nem jeleskedtek a továbbképzésben. Talán egyik legnagyobb problémánk, hogy a "multilevel" itt nem működött.
Valószínű, hogy egy ilyen fejlettségi fok megvalósításához a 18 év kevés. Azonban az az idén már sok minden elkészül ahhoz, hogy tovább lehessen lépni. A Szolgáltatásvezető könyvem visszajelzései azt mutatják, hogy a cégvezetők nagyon le vannak maradva...

#1 - Drabek Ferenc2019.02.19. 20:58

Tibor! Kezded látni az összefüggéseket! Elég soká! Tömören szólva a kezdet kezdetén látható volt ez a mostani felismerésed, és a fejlődés módjának a megítélésében ezért voltak az éles különbségeink!!! Nem vetted soha komolyan figyelembe, hogy alap nélkül nincs semmiféle felépítmény! A közmondás mindig érvényes: aki sokat fog, keveset markol!
Az anyagiasságot tartottad szem előtt, és ezt bizonyítja az oktatási anyag fejlesztése is! A fizikai munkavállalóknak a technológiák megfelelő kivitelezhetőségének megtanulásához kevesebb, de nélkülözhetetlen elméletre és komoly begyakorló képzésre (példamutatásra) van szüksége. Ilyen képzést követően minőségileg és mennyiségileg is jobban, hatékonyabban és fegyelmezettebben dolgoztak volna. A hiányzó gimnáziumi évek elsősorban az agy tanulóképességének folyamatos fejlesztését szolgálják, ezt nem lehet kikerülni. Az összeállított tananyagod a vezetők tudásalapjához kellenek, és azt nekik kell az adott feladatnak megfelelően a dolgozóiknak cseppenként, szinte észrevétlenül átadni és a végrehajtását megkövetelni. (A hagyományos magyar szakmunkásképzés világhírű eredményessége így alakult ki!)
A nézetemet igazolja a németországi takarító szakképzés 1980 körül megismert tananyaga is. Tulajdonképpen a takarítóipar technológiai munkagépeinek nagymértékű fejlődése és egyes területein az egyszerűbbé válásuk is az adott munkaerő piaci valósághoz való illeszkedést tükrözi. Ilyen új, nagyértékű gépek megjelenésekor azokra kreditpontot érő, a szakszerű, hatékony, balesetmentes gépkezelés, és a szükséges nagy értékű gépek megfelelő karbantartásának oktatására lenne szükség.
A takarításra mindig szükség lesz, a helyzet szerintem a felvázolt módon fog megoldódni, de ehhez még az épülettakarítási területen is elengedhetetlenül szükséges az építészek- és belső építészek, elektromos tervezők hatékony együttműködése a gépesített takarító technológiáknak megfelelő tervezés i szempontok mielőbbi figyelembe vételére!!! Az épületek ugyanis nagy érétket és hosszú élettartamot képviselnek, és általában egyáltalán nem veszik figyelembe a kialakításuknál a bennük szükségszerűen folytatandó folyamatok végrehajthatósági követelményeit. Ezek közül is a takaríthatóság figyelmen kívül hagyása az épület élettartama alatt rengeteg mindennap felmerülő többletköltséget okoz (lásd a MEDI-CLEAN konferenciasorozaton két évtizede elhangzott előadásaimat)!
A felsorolt szempontok kiváltképpen fontosak az egészség- és oktatásügy, gép-, textil-, vegyipar stb. takarítástechnológiáinak kialakításánál – ahol összességében legalább kétszerannyi takarítót foglalkoztatnak, mint az általános épülettakarításban – és ahol vagy azok szigorú sajátos technológiáit figyelembe kell venni, vagy a takarítástechnológia megfelelő technológiája pl. jelentős gazdasági előnyhöz juttathatja az épületben folyó technológiát (pl. a keletkező különböző fémhulladékok szelektív összegyűjtésével)! A GTE által hosszú ideig végzett képzések, konferenciák, technológiák kidolgozása során, mindezeket kiemelten fontos műszaki-gazdasági szempontként kezeltük. Végső soron általános alapként ezért tudtuk elérni a takarító tevékenység szakmásítását minisztériumi támogatással, és a rendszerváltást követően rövid idő alatt ezért lehetett pl. a termelő vállalatoknak a megfelelő technológia alkalmazását és annak egyik előfeltételét, a hézagmentes, összefüggő padlózatok rövid idő alatti kialakítását elérni (új iparág, melynek kialakítását a GTE „Műanyag- és Gumi” c. tudományos szakfolyóirata is előmozdította).
Sok sikert kívánok az általános épülettisztító szakma fejlesztéséhez.
Drabek Ferenc
a GTE Tisztítástechnológiai Klubjának elnöke

Aranybánya

25 éve foglalkozom a tisztítás-technológiával és itt időnként megosztom a tapasztalataimat. Négy témát viszek: A takarítás történelme (THE HISTORY PROJEKT), a szakmai fejlesztést és mentorálást (RENESZÁNSZ 2.0), a piac monitoringját (TAKARÍTÓ SZEKTOR JELENTÉS) és piacon elérhető technológiai kínálat lényegi elemzését (TECH PROJEKT). Ezen kivül vannak még ötleteim, de van egy fő munkám is, az a szakértési pozicíó és sokkal több már nem fér bele.

Videótár

Best Value

2017.07.25.

SzakmaSztár

2016.04.21.

Boeing fejlesztés

2016.04.08.

Szavazás

Milyen gyakran nyitja meg ezt az oldalt?

Szavazok

Szakmai szótár

Mi a különbség az INTÉZMÉNYTAKARÍTÓ és a TISZTÍTÁS-TECHNOLÓGIAI SZAKMUNKÁS között?

A Betanított takarító, az új okj szerint Intézménytakarító egy alapképzettség/rész szakképesítés (EQF2), aki ismeri a takarítás alapvető szabályait és tudja kezelni az összes kézi eszközt illetve néhány egyszerűbb gépet mind a porszívó, hidegvizes nagynyomású mosó vagy gőzfejlesztő. Ezzel szemben a Tisztítás-technológiai szakmunkás (EQF3 iiletve ha csoportvezető is akkor EQF4) tisztában van a szakma összes technológiájával és minden gépet tud kezelni és még másokat is tud irányítani.

Mi az aranylépés?

Az "Aranylépés" egy fogalomrendszer egyik eleme, ami a tisztítás technológiai fegyelmét fogja egybe. Ezen belül az aranylépések, melyekből pontosan négy van, olyan eljárás típusok, melyek minden technológiai során ugyanabban a sorrendben kerülnek alkalmazásra és egymáshoz képesti viszonyukat az úgynevezett "Gyémánt" szabályok határozzák meg. 

Mi a különbség a súroló és a csiszoló korong között

Különböző méretű kuszált szálas tárcsák és lapok, melyeket intenzív súrolásra terveztek alacsony fordulatszámú vagy rezgő súroló gépekre. Jellemzően nylon szálak vannak összekuszálva és műgyantával rögzítve, illetve a súroló anyag szilicium-karbit vagy korund szemcsék. A tárcsák eredeti szín szabványát, a 3M határozta meg 30 évvel ezelőtt, miszerint a fekete és barna alaptisztításra használatosak, a kék és a zöld intenzív tisztításra ott ahol nincs védőréteg és a piros, ahol van védőréteg. A többi szín a polírozásra alkalmas korongokat jelöli. Manapság ezt a kódrendszert nem minden gyártó tartja be, ezért megfelelő körültekintés szükséges, mielőtt alkalmazzuk az adott korongot. Ezzel szemben a csiszoló korongok csiszoló anyaga a gyémánt. Itt sem egységesek a színkódok,tehát tájékozódni kell felhasználás előtt.

Mi a belső tanúsítvány?

Ha a Munkalapra a munkalap tulajdonosa feljegyzést tesz, vagyis felelőssége tudatában leigazolja, hogy az ott rögzített munkát elvégezte, akkor a Munkalap nevet vált és Belső tanúsítvány lesz. A Belső tanúsítványon további személyek is rögzíthetik a munka eredményével kapcsolatos véleményüket, a minőségmérési szabályozás szerint. A Belső tanúsítvány azé, akinek a nevére kiállították, azonban annak másolatát elektronikusan el kell juttatni a megadott helyre, ugyanis ez a dokumentum képezi a Teljesítési igazolás alapját és egyben képezheti a bérszámfejtés alapját is. 

Mi a teljesítési igazolás?

Az a dokumentum, amit a megrendelő állít ki, a szolgáltatási szerződésben meghatározott rendszer szerint, a beérkezett Belső tanúsítványok alapján. Ez képezi a díjbekérő (az ÁFA fizetés szempontjából van jelentősége) vagy a számlázás alapját.