Intézménytakarító kompetenciák (16.03.22)

 

Intézménytakarító kompetenciák (16.03.22)

Az intézménytakarító egy új megközelítés a szakmai képzettségek vonatkozásában. Ö az a szakember aki még nem szakmunkás, de ismer minden alapot ahhoz, hogy a napi takarítást szakszerűen ellássa. Készség szinten használni tud minden kézi eszközt és három fajta gépet (porszívó, gőzfejlesztő és hídégvizes nagynyomású mosó). Ebből a szakemberből van a legnagyobb létszámbeli szükség a takarítóiparban. Erre a tudásra épül majd rá a szakmunkás tudás.

Az új Országos Képzési Jegyzék szabályozás kapcsán nagyobb hangsúlyt kaptak a szakmától független kompetenciák és ez a takarításban is izgalmas kérdés, mert a munkatársak kiválasztásának ilyen szempontjai még nem képezik a mindennapi gyakorlatot. Az anyagot vitaindítónak szánom. Az okosok mondják: " Ha változást akarsz, akkor neked kell változni!". Az INTÉZMÉNYTAKARÍTÓ bevezetése egy ilyen jellegű változás, gyökereiben írhatja át a szakmával kapcsolatos előítéleteket. Nyilván ez azt is megköveteli majd, hogy a szolgáltatás menedzsmentje is gyökeresen változzon. Ha belegondolunk az új személyzeti minőség szintjébe, már csak az egy kérdés marad, mibe fog kerülni mindez?

Személyes kompetenciák

Társas kompetenciák

Módszer kompetenciák

Intézménytakarító

MEGBÍZHATÓSÁG[i]

IRÁNYÍTHATÓSÁG[ii]

FELFOGÓKÉPESSÉG[iii]

STRESSZTŰRŐKÉPESSÉG[iv]

VISSZACSATOLÁSI KÉSZSÉG[v]

MÓDSZERES MUNKAVÉGZÉS[vi]

MONOTÓNIA-TŰRÉS[vii]

ENGEDÉKENYSÉG[viii]

A KÖRNYEZET TISZTÁN TARTÁSA[ix]

[i] A feladatait következetesen elvégzi, a munka során rendelkezésre áll (a munkák során mindig lehet rá számítani). Munkavégzése és viselkedése az általános, valamint a munkakörében elvárható erkölcsi-etikai normáknak megfelelő. A munkához/feladathoz kapcsolódó létező írott és íratlan szabályokat egyaránt betartja (pl. titoktartás, korrupciós szándék elutasítása, munkavédelmi szabályok betartása, a munkavégzésre előírt technológia betartása). Az INTÉZMÉNYTAKARÍTÓ szintjén a megbízhatóság kulcskompetencia, elsősorban az általa végzett szolgáltatás bizalmi jellege miatt. Itt azért azt tisztán kell látni, hogy az, hogy a jövőben a napi takarítási feladatokat nem „utcai” emberek végzik, igen komoly változásokat hozhat majd a takarítóiparban.

[ii] Elfogadja és fegyelmezetten követi a munka irányítójának utasításait. Azokban a szakmákban különösen fontos, ahol bizonyos helyzetek kezelése, megoldása, vagy elkerülése azon múlik, hogy a szakember – esetleg félretéve saját elképzelését – mennyire tudja elfogadni és követni az irányítást. Az INTÉZMÉNYTAKARÍTÓ szintjén az irányíthatóság kulcskompetencia, mert munkaköre jellemzően az olyan, amit irányítás mellett végez. Szintén a jövő a kérdésköre, hogy a betanított dolgozókat szakemberek irányítják majd, egy valamikori nem túl távoli jövőben. Ennek és az előzőnek nagy valószínűséggel meghatározó hatása lesz majd a fluktuációra is.

[iii] Megérti a munka elvégzéséhez szükséges utasításokat, leírásokat, iránymutatásokat. Ott számít kulcskompetenciának, ahol gyakran változik a munkát szabályozó, vagy meghatározó információ, illetve ahol komoly anyagi, vagy életveszélyes következmények fordulhatnak elő az utasítások pontatlan értelmezése, vagy félreértése esetén. Az INTÉZMÉNYTAKARÍTÓ szintjén a felfogóképesség kulcskompetencia, mert munkaköre jellemzően az olyan, amit irányítás mellett végez, illetve munkája eredményét nem csak a szervezetén belül értékelik, hanem a megrendelő vagy annak megbízottja is. A rendszer előrevetít egy az eddig megszokottaktól eltérő szolgáltatási szintet és egy szigorúbb kiválasztási rendszert a személyzet vonatkozásában.

[iv] Jól viseli a munkája során keletkező, feladathoz vagy személyekhez, vagy munkakörülményekhez köthető stresszhelyzeteket. Feszített munkatempó, fokozott elvárások és személyes feszültségek közepette is képes kiegyensúlyozottan ellátni feladatát. Energiáit stresszel teli helyzetekben is képes a munka elvégzésére összpontosítani. Leginkább ott van jelentősége, ahol nagymértékű stresszhelyzettel lehet számolni. Ez a stressz adódhat a különféle, gyakran változó, gyorsan végzendő feladatokból, esetleg kockázatos, életveszélyes helyzetekből, a munka körülményeiből (zaj, szag, látvány stb.), emberekért, nagy értékekért történő felelősségvállalásból egyaránt. Az INTÉZMÉNYTAKARÍTÓ szintjén a stressztűrő képesség kulcskompetencia, az takarítási szolgáltatások körül állandóan kialakuló időhiány és minőségi problémák miatt. Ezek a problémák idővel csökkenni fognak, ahogy a szolgáltatás szintje javul és ezzel arányosan a szakma specifikus menedzsment is.

[v] Segítő és ösztönző módon ad visszajelzést egy másik személynek a viselkedéséről, gondolatairól és/vagy munkájáról. Azokban a szakmákban lehet kulcskompetencia, ahol a közösen végzett munka eredményéhez szükséges, hogy a szakember az együttműködés során megerősítést, vagy építő jellegű kritikát tudjon megfogalmazni mások felé. Az INTÉZMÉNYTAKARÍTÓ szintjén a visszacsatolási készség kulcskompetencia, mert munkaköre jellemzően az olyan, amit irányítás mellett végez és rendkívül fontos, hogy az irányító személy érzékelje, hogy a felismerést, megismerést, megértést és elfogadást. Ugyanakkor ennek a készségnek nagy jelentősége van, a megrendelővel vagy annak képviselőjével való kommunikációban is.

[vi] A tevékenységeket előre meghatározott lépéssorrend alapján végzi el. Azoknál a szakmáknál kulcskompetencia, ahol a folyamat egymásra épülő tevékenységekből, feladatokból áll. Az előre meghatározott feladatsorrendből egy vagy több lépés kihagyásával megváltozik, vagy nem teljesül a végeredmény és ennek súlyos emberi, anyagi következményei lesznek. Az INTÉZMÉNYTAKARÍTÓ szintjén a módszeres munkavégzés kulcskompetencia, mert munkaköre jellemzően aranylépésekre épül és ezek szabályrendszerének betartása az egész szakmai útja során nélkülözhetetlen.

[vii] Az ismétlődő és/vagy azonos feladatokat is megfelelő figyelemmel, nyugodtsággal és kitartással, a kívánt minőségben, határidőre látja el. Kulcskompetencia olyan szakmák esetében, ahol a gyakran ismétlődő, azonos, esetleg hosszú ideig tartó, többnyire változatlan, unalmasnak ítélt feladatok jellemzik a munkakört. Az INTÉZMÉNYTAKARÍTÓ szintjén a monotónia-tűrés kulcskompetencia, az takarítási szolgáltatások jellege miatt, amely ugyanazon feladat monoton ismétlődését jelenti, akár 4, 6 vagy 8 órán át.

[viii] Konfliktushelyzetben a másik fél érdekeinek megfelelően cselekszik, akár saját érdekeinek háttérbe szorításával. Ott lehet kulcskompetencia, ahol a szakembernek a munkájához tartozik, hogy mások érdekeit „kiszolgálja” és/vagy a munka sikerét elősegíti, ha másoknak „igazat ad”. Az INTÉZMÉNYTAKARÍTÓ szintjén az engedékenység kulcskompetencia, mert munkaköre jellemzően az olyan, amit irányítás mellett végez.

[ix] Munkakörnyezetét az elvárásoknak megfelelően, higiénikusan, átláthatóan, rendben tartja. Szakszerűen használja, kezeli, ápolja és tárolja a munkaeszközöket. Azoknál a szakmáknál kulcskompetencia, ahol egészségügyi problémák, baleset vagy anyagi kár fordulhat elő, ha a munkaeszközöket, környezetet nem az előírásoknak, elvárásoknak megfelelően kezelik, tisztítják, ápolják, tárolják. Az INTÉZMÉNYTAKARÍTÓ szintjén a tisztántartás kulcskompetencia, mert munkaköre szempontjából nem csak az a fontos, hogy a területet tisztán tartja, hanem az is, hogy milyen öltözékben és milyen eszközökkel dolgozik, mert ezek is meghatározzák azt, hogy a megrendelő miképpen ítéli meg a szolgáltatás minőségét.     

vissza

Hozzászólások

Név:
E-mail cím:
Hozzászólás:
A cikkhez még nincs hozzászólás.
Legyen Ön az első hozzászóló!