Az ÚJ szolgálatvezető

 

Az ÚJ szolgálatvezető

Nagy szomorúsággal vettük tudomásul, hogy 2013-ben a SZOLGÁLATVEZETŐ kikerült az országos képzési jegyzékből. Ugyanakkor ez egy technikai szempont is volt, mert az akkori besorolásánál magasabb szintű ez a képzés. Azonban félreértések is voltak, vannak ezzel a képzettségi szinttel kapcsolatban, így aztán tisztázni kellene egy két dolgot.

2015-re sok tervünk van.

Az egyik, hogy a 2004-ben útjára indított szolgálatvezetői képzésről leporoljuk a port, és függetlenül attól, hogy kikerült az országos képzési jegyzékből, megfelelően pozicionáljuk és indítsuk újra a képzéseket.

Kinek szól a képzés?

Elsődleges célcsoport: jelenleg is az épülettisztító iparban tevékenykedő, érettségivel és tisztítás-technológiai szakmunkás végzettséggel, legalább 2 év gyakorlati tapasztalattal rendelkező dolgozók: végrehajtók, csoportvezetők, szolgálatvezetők.

Másodlagos célcsoport: jeles bizonyítvánnyal végző érettségizett szakmunkások, akik korábban 500 órás vagy annál magasabb óraszámú képzésben vettek részt.

A képzés során megszerezhető tudás, ami tulajdonképpen képet ad arról is, hogy mi a feladata egy szolgálatvezetőnek:

-   Kapcsolatot teremt (idegen nyelven is) a megrendelővel vagy annak képviselőjével.

-   Mint területi vezető felméri/megismeri/értelmezi a beosztottjait fenyegető kockázatokat.

-   Felméri a teljes területet (a felmérés része: a területi adatok és a szolgáltatás sajátosságaival kapcsolatos, illetve a takaríthatósági viszonyokkal kapcsolatos interjú), vagy kigyűjti a rendelkezésre álló dokumentációból[1] a tisztítás-technológiai szempontból szükséges adatokat és értelmezi azokat.

-    Szakmai koncepciót dolgoz ki[2] meghatározott eljárások és technológiák gyakoriságának meghatározása és végrehajtásukhoz szükséges emberi erőforrás, a kezelőszer-, az eszközszükséglet meghatározására, a munka szervezésére és ellenőrzésére („hálóterv”,„munkatervek” és „belső tanúsítványok” rendszere).

-    Ismeri és alkalmazza a koncepción belül alkalmazott benchmarking (mérő-) számokat és azok jelentőségét, ezek mentén szakmai párbeszédet folytat.

-   Beosztást készít, felügyeli a rendszert és támogatja a munkaügyi szervezetet.

-    Úgy viselkedik, és olyan módon vesz részt szakmai életben, hogy szervezete úgynevezett „jó munkahely” hírnevét, személyes szakmai felkészültségi szintjét és problémamegoldó készségének hírét folyamatosan erősítse.

-    Toboroz és/vagy a potenciális jelentkezők adatbázisát karbantartja.

-    Posztra képez/helyez[3].

-    A szakmunkások ismereteinek folyamatos fejlesztése a sztenderd eljárások és technológiák végrehajtásának terén.

-    A szakmunkások ismereteinek folyamatos fejlesztése annak érdekében, hogy a közvetlen vezetői feladatukat elláthassák.

-    Beszerzi, bevezeti és/vagy szervezi az új technológiákat, eszközöket vagy kezelőszereket. Ezzel kapcsolatban, írásos/digitális fejlesztő-értékelő anyagokat készít.

-    Megszervezi és felügyeli a tisztító-, ápoló- és felületkezelő szerek, kézi eszközök, gépek és tartozékok megfelelő tárolását.

-   Tervezi, szervezi és felügyeli a kézi eszközök, gépek és tartozékok karbantartását.

- Kiadja, felügyeli/korrigálja a feladatot magyar/angol munkakörnyezetben.

-   Átveszi a feladatot.

-   Növeli a hatékonyságot.

-   A szakmunkások által rögzített adatokat összehasonlítja az elvárt idő- és anyagnormákkal.

-   Kiértékeli az esetleges eltérések okait.

-   Helyesbítő intézkedéseket hoz.

-   Megelőző intézkedéseket/eljárásokat vezet be.

-   Ellenőrzi a végrehajtók minőségi teljesítményét.

-   Jelentést készít a megrendelő és/vagy felettesei számára.

 

A szakképesítéssel betölthető munkakörök, foglalkozások FEOR száma: 1329 Egyéb szolgáltatást nyújtó egység vezetője. Ide tartoznak a 132-es alcsoportból a máshová be nem sorolható szolgáltatást nyújtó szervezetek vezetői.

Tehát a szolgálatvezető az a szakember, aki azért felelős, hogy egy adott szolgáltatási területen legyen elegendő és megfelelő anyagi- és emberi erőforrás, és hogy a vevő elégedett legyen.

A képzés 9 hétig tart, és tartalmaz tanfolyami és munkahelyen letöltendő foglalkozásokat is. A terv az, hogy 9 héten át találkozunk keddi és szerdai napokon, ami 11 nap elmélet és 7 nap elméletigényes gyakorlat - ezt nevezzük készségfejlesztésnek. Illetve az első és az utolsó hét kivételével a csütörtöki és pénteki napokra lenne házi feladat, ami 14 nap üzemi gyakorlat jelentene. Ez utóbbi lehet saját területen, de lehetne csereberélni is. Ezt majd meglátjuk menet közben! Minden nap egyenként 8 órás, így tehát ez egy 256 órás képzés lenne, aminek 34 %-a elmélet és 66 %-a pedig gyakorlat.

 Tudom, nem egyszerű ezt végigcsinálni, de sok előnye lehet. Először is a hétfők szabadok, és azokat jól ki kell használni. Másodszor, a csütörtöki és pénteki napokon bele lehet vágni a munkaterület fejlesztésébe. Ha már úgyis házi feladat, össze lehet kapcsolni a kellemeset a hasznossal, és a tematika úgy van meghatározva, hogy ténylegesen át lehet világítani a végrehajtást, és ki lehet javítani annak problémáit.

 

Tematika:

2015.03.17 - 01.E1 Bevezető

2015.03.18 - 02.E2 Szakmai adatok

2015.03.24 - 03.E3 Felnőttképzés és nevelés

2015.03.25 - 04.KF1 Kognitív Szintézis

2015.03.26 - 05.Ü1 Képzési terv a gyakorlatban

2015.03.27 - 06.Ü2 Képzési terv a gyakorlatban

2015.03.31 - 07.E4 Munkajog

2015.04.01 - 08.KF2 Munka szerződések

2015.04.02 - 09.Ü3 Munkajogi tisztázások

2015.04.03 - 10.Ü4 Munkajogi tisztázások

2015.04.07 - 11.E5 Kockázatelemzés és munkavédelem

2015.04.08 - 12.KF3 Elsősegély

2015.04.09 - 13.Ü5 Kockázatkezelés

2015.04.10 - 14.Ü6 Kockázatkezelés

2015.04.14 - 15.E6 Emberi Erőforrás Menedzsment

2015.04.15 - 16.KF4 Csapatépítés

2015.04.16 - 17.Ü7 Csapatépítés a gyakorlatban

2014.04.17 - 18.Ü8 Csapatépítés a gyakorlatban

2014.04.21 - 19.E7 tervezés: Főtábla, Hálóterv, munkaterv

2014.04.22 - 20.KF5 Felmérés és koncepció

2014.04.23 - 21.Ü9 Saját hálóterv

2014.04.24 - 22.Ü10 Saját hálóterv

2014.04.28 - 23.E8 Minőségmérés és átadás

2014.04.29 - 24.KF6 Célok és eszközök

2014.04.30 - 25.Ü11 Saját minőségmérés

2014.05.01 - 26.Ü12 Saját minőségmérés

2014.05.05 - 27.E9 Fejlesztések

2014.05.06 - 28.KF7 Publikáció

2014.05.07 - 29.Ü13. Téma és feldolgozás

2014.05.08 - 30.Ü14. Téma és feldolgozás

2014.05.12 - 31.E10 Minőség-, Környezet és Munkaerő Egészség Biztonság Irányítás

2014.05.13 - 32.E11 Összefoglaló

 

Vizsga időpontja: 2015. május  15.

 

Azt gondolom, hogy a szakmánkban akkor fognak majd jól menni a dolgok, ha minden szerződésnek lesz legalább egy nevesített szolgálatvezetője.

Olyan szolgálatvezetője, aki gyakorló szakmunkásból nőtte ki magát, és bármikor, bármilyen feladatot meg tud oldani a gyakorlatban is. Azonban igazi erénye, hogy tervezési, szervezési és fejlesztési munkája a kőkemény gyakorlat szilárd talaján áll, és csak szakszerű megoldásokban gondolkodik.

 

Már lehet jelentkezni!

 

[1] Hivatkozási alap: a MATISZ IR 001: 2012 „Kötelezően megadandó adatok” irányelve.

[2] Irányadó: a MATISZ IR002: 2012 „Főtábla” irányelve.

[3] Ide tartozik minden olyan belső képzési tevékenység, ami azt a célt szolgálja, hogy az újonnan a cégbe belépő személy képes legyen a feladatát önállóan, de legalább időszakos felügyelet mellett ellátni.

vissza

Hozzászólások

Név:
E-mail cím:
Hozzászólás:
A cikkhez még nincs hozzászólás.
Legyen Ön az első hozzászóló!