• ask the expert
  • Szolgvez könyv
  • Szolgáltatások és termékek megrendelése

Az alapvető problémák és lehetőségek (19.05.10)

 

Az alapvető problémák és lehetőségek (19.05.10)

A vállalkozás egyik alappillére az önbizalom és a saját csalhatatlanságunkba vetett hit. E nélkül nehezen lehetne bárminek nekifogni, e nélkül egy vezető sem maradna sokáig a posztján. Azonban ennek vannak hátrányai is. Hogyan lehet ezt a csapdát elkerülni?

Sajnos a változtatási stratégia azért nem túl népszerű, mert viszonylag sok dolgot kell összekeverni. A vezetők egyik nagy hibája, hogy tudatosan nem mennek a dolgok mélyére, azt gondolják, hogy az megzavarja az értékítéletüket és ezzel együtt meg akarják érteni a folyamatokat, de erre nem sok időt tudnak áldozni.

Tehát a káoszhoz vezető úton több egymással párhuzamos folyamat is alakul. Ebből négy kiemelt fontosságú. Ezeket csak akkor érthetjük meg, ha párhuzamosan tudjuk őket vizsgálni. Nyilván itt rögtön van egy akadály is, hiszen a vállalkozások valamiben sikeresek (különben már tönkrementek volna, vagy mégsem?), ugyanakkor nem pontosan értik, hogy miért nem ideális a helyzet. Igazából nem értik a világot, nem fogadják el, hogy nem értik és nem reális számukra, hogy mik azok a feladatok, amiket el kell végezniük, különben a rendszer, amiben részt vesznek nem lesz fenntartható, vagy csak az emberi „tragédiák” mögött álló kényszer tartja egyben. Nézzük végig ezt a négy párhuzamos folyamatot:

Saját személyiségem fejlődése

A szervezet piaci beágyazottsága és eredményei

A piac kínálati oldalának komplex evolúciója

A piac keresleti oldalának prioritási szegmentációjának alakulása

A piaci siker nem személyiség függő kérdés. Legalábbis nem törvényszerű, hogy minden sikeres menedzser ökológiailag is jól fejlett személyiséggel[1] rendelkezik.

A szervezet jó pozíciókat birtokol a piacon viszont a fő kérdés az, hogy ez ökológiailag mennyire stabil, piacilag fogalmazva mennyire nyer-nyer a helyzet.

A technológiai fejlődés ott a leggyorsabb, ahol valamilyen különleges helyzet van, ami alapvetően igazi és valós nagy szükséglet. A szükséglet vizsgálata nem törvényszerű, hogy minden cég esetében objektív legyen.

A szükségleteiket kielégítő szervezetek döntéshozóinak vagy munkatársainak más és már prioritásaik vannak és ezek közül nem törvényszerű, hogy melyik domináljon. Ez aztán visszahat a technológiai fejlődésre.

 

Tehát a takarító szektor ebből a megközelítésből, akkor tudna jobbá válni, a kínálati oldal pontosan értené a megrendelőket és a saját beszállítóit is, beleértve ebbe a munkaerőt is. Ez alapvetően személyiségi kérdés, de ugyanakkor az anyagi lehetőségek korlátjai között, adott esetben szélsőségesen változó piaci környezetben zajlik. Aki ennek az evolúcióját tagadja, nem pontosan látja a folyamatokat.

Vagyis minden változik:

  • a gazdasági szereplők személyisége érik, de lehet, hogy stagnál vagy beszűkül
  • a szervezet szervezettsége, tervezőképessége és tervek megvalósításának kontrollja elvileg fejlődik, de nem törvényszerű
  • a piaci kínálat stagnál, lassan vagy gyorsabban fejlődik, adott esetben visszafejlődik
  • a kereslet racionálisan keresi a legjobb értékarányt vagy a belső hatalmi harcok más és más prioritásokat hoznak a felszínre

Miért beszélek erről?

Azért mert alapvető szempont, hogy a takarító szektor kezdje meg kiérteni a saját irányelveit.

Az irányelvek majd hatnak a szakemberek személyiségére, a keresleti piac gondolkodására és a törvényhozók politikai szándékaikra.

Fontos lenne arra figyelni, hogy a közgazdaság alapvető törvényei nem mindig vannak összhangban az ökológiával. Ez a tudatosságból adódó sajátosság és a mesterséges világ lehetősége. Ugyanakkor mindez megfelel az evolúció törvényszerűségeinek, mert az evolúciónak nincs iránya, ott csak az számít, hogy adott körülmények között ki a leginkább alkalmas a túlélésre, bármilyen furcsa is legyen ö.

Tehát még jobban leegyszerűsítve: a szakmai irányelvek a körülményeket változtatják, meg és egyben megteremtik a lehetőséget az egyén és a szervezet tudatos alkalmazkodására.

A szakmai irányelv egy nagyon egyszerű vagy nagyon bonyolult szabályrendszer, ami egy szakmai közösségben egyrészt spontánul és/vagy irányítottan alakul ki. Sok esetben nincs leírva, de adott esetben nagy jelentősége lehet, ha leírtan is megtalálható, különösen azok számára, akik adott esetben vevőként vagy beszállítóként kerülnek kapcsolatba az adott szakterülettel.

"Érdekel"

Értem és felismertem helyzetet

Név *:
e-mail *:
Mobil:
Hasznos volt cikk? *:


A következőket szeretném megjegyezni *:
Érdekelne a dolog mélyebben? *:
A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

[1] Ökológiailag jól fejlett személyiség azt jelenti, hogy a személy jól integrálódik a társadalomba, kevés kárt okoz és létének sok haszna van, nem csak a közvetlen környezetében. Az ökológia valójában annak a tudománya, hogy nagyszámú és nagy különbözőségű egyed miképpen élhet egy térben. A tökéletes ökológiai egyensúly addig állt fenn, ameddig a nagy biológiai sokszínűség mellett semmilyen tudatos cselekedet nem zavarta meg a rendszert, amíg az egyetlen cél a túlélés volt, annak minden ide tartozó kiegészítőjével, mint például dominancia.

vissza

Hozzászólások

Név:
E-mail cím:
Hozzászólás:
A cikkhez még nincs hozzászólás.
Legyen Ön az első hozzászóló!

Aranybánya

25 éve foglalkozom a tisztítás-technológiával és itt időnként megosztom a tapasztalataimat. Négy témát viszek: A takarítás történelme (THE HISTORY PROJEKT), a szakmai fejlesztést és mentorálást (RENESZÁNSZ 2.0), a piac monitoringját (TAKARÍTÓ SZEKTOR JELENTÉS) és piacon elérhető technológiai kínálat lényegi elemzését (TECH PROJEKT). Ezen kivül vannak még ötleteim, de van egy fő munkám is, az a szakértési pozicíó és sokkal több már nem fér bele.

Videótár

Best Value

2017.07.25.

SzakmaSztár

2016.04.21.

Boeing fejlesztés

2016.04.08.

Szavazás

Milyen gyakran nyitja meg ezt az oldalt?

Szavazok

Szakmai szótár

Mit takar a szakmai érdekképviselet fogalma?

Formálisan egy érdekképviselet a megbízói érdekeit képviseli. Informálisan azonban, ha ez egy szakmai vagy szektor szintű érdekképviselet, akkor általában elvárt, hogy a szektor általános igényeit is képviselje. Ebben az esetben azonban kritikus kérdés, hogy ezeket ki és hogyan fogalmazza meg és mikor jelenthető ki, hogy egy adott igény- vagy elvárás csomag a szektor vagy a szakma szélkörben elfogadott alap- vagy általános igényének tekinthető. Ennek áthidalására került bevezetésre az a fogalom, hogy amennyiben az érdekképviselet, a szakterület jellemző piaci összetételét (nagyságra, szakterületre) és kritikus tömegét (árbevétel, alkalmazottak létszáma) képes összefogni, akkor az egy reprezentatív érdeképviseletnek számít, tehát hivatalos, a szektort érintő megállapodásokat köthet más ellenérdekelt érdekképviseletekkel és/vagy az állammal. Illetve az ellenérdekelt reprezentatív érdekképviselet megállapodását ratifikálja az állam és jogerőre is emeli. Tehát egy adott szakmai vagy civil közösség, megfogalmazott és demokratikusan egyeztetett stratégia szerint megtervezett és időrendben meghatározott igénypont megvalósulások folyamatos képviselete, annak operatív menedzsmentje. Továbbá ennek részeként az adott szakmai közösség szervezése, irányítása, emberi viselkedésének és szakmai kultúrájának olyan irányba való fejlesztése, hogy az előbbiekben megfogalmazott igénypontok megvalósulását, maga a közösség változó attitűdje is segítse.Ennek megfelelően különböző rendezvények,bemutatók, események, továbbképzések, minősítések szervezése, lebonyolítása. Az igénypontok, az időbeni megvalósulás rendszerén kívül, hierarchiai rendszerben is értelmezhetők. A legmagasabb szint, amikor az érdekképviselet, a célokkal összhangban valamely jogszabályt akarja módosítani vagy egy újat akar elfogadtatni. Ennél alacsonyabb hierarchiai szint, amikor új kormány vagy miniszteri, illetve önkormányzati rendelet kell módosítani, vagy újat alkotni. A következő még alacsonyabb hierarchiai szint az érdekképviselet a képviselt közösségre vonatkozó szabályozási törekvése irányelveken vagy kötelező, illetve fakultatív jellegű szabványokon keresztül. Az pedig folyamatos szakma-politikai vita tárgya, hogy az érdekképviselet miként tudja leginkább megvalósítani a közösség elvárásait törvényi szabályozáson keresztül vagy az önrendelkezési vagy önkormányzati tevékenységen keresztül. Nyilván a célok eléréséhez mindkét elemre szükség van/lehet, azonban nem mindegy, hogy ezekre milyen arányban fordítanak emberi és anyagi erőforrást, illetve ez, a külső körülmények függvényében időben, hogyan változik. A szakmai vagy civil közösségnek meghatározó érdeke, hogy a felügyelő bizottságon, egyéb szervezeteken és végső soron a közgyűlésen keresztül, az érdekképviselet operatív szervezetét „politikai” folyamatos kontroll alatt tartsa, hogy az ne önállósuljon és tűzön ki az alapvető érdekektől független bürokratikus célokat. Az érdekképviselet megszervezésének fontos paramétere képviselt közösség nagysága, piaci súlya vagy társadalmi jelentősége és ennek megfelelően az hogy mekkora méretű a létrehozott operatív szervezet és annak vezetője/vezetői milyen hatáskörrel/hatalommal rendelkeznek.

Mi a különbség az INTÉZMÉNYTAKARÍTÓ és a TISZTÍTÁS-TECHNOLÓGIAI SZAKMUNKÁS között?

A Betanított takarító, az új okj szerint Intézménytakarító egy alapképzettség/rész szakképesítés (EQF2), aki ismeri a takarítás alapvető szabályait és tudja kezelni az összes kézi eszközt illetve néhány egyszerűbb gépet mind a porszívó, hidegvizes nagynyomású mosó vagy gőzfejlesztő. Ezzel szemben a Tisztítás-technológiai szakmunkás (EQF3 iiletve ha csoportvezető is akkor EQF4) tisztában van a szakma összes technológiájával és minden gépet tud kezelni és még másokat is tud irányítani.

Mi a belső tanúsítvány?

Ha a Munkalapra a munkalap tulajdonosa feljegyzést tesz, vagyis felelőssége tudatában leigazolja, hogy az ott rögzített munkát elvégezte, akkor a Munkalap nevet vált és Belső tanúsítvány lesz. A Belső tanúsítványon további személyek is rögzíthetik a munka eredményével kapcsolatos véleményüket, a minőségmérési szabályozás szerint. A Belső tanúsítvány azé, akinek a nevére kiállították, azonban annak másolatát elektronikusan el kell juttatni a megadott helyre, ugyanis ez a dokumentum képezi a Teljesítési igazolás alapját és egyben képezheti a bérszámfejtés alapját is.