Ritz Tibor - takaritz.hu

Napló a tisztítás-technológia szakmáról és a szakmának - takaritoguru.hu

Szavazás

Milyen gyakran nyitja meg ezt az oldalt?

Szavazok

Hirdetés

Távképzés

E-learning, Fejlesztő értékelés, Előzetes tudásfelmérés

A felnőttképzés lényege, hogy a tanítás mindig a meglévő tudásra épül és csak azt tanítjuk, amit a hallgató rosszul vagy egyáltalán nem tud. Ezért rendkívül fontos, hogy pontosan tudjuk ki milyen szinten van. Ha valaki megméri saját tudását, ezzel már önmagában is fejlődik, hiszen a tesztek azonnal kiértékelve automatikusan mennek a tesztelőhöz. Egy tesztet végtelen számban lehet kitölteni nincs korlátozás. Amennyiben szükség van rá tudok elektronikus szakirodalmat is biztosítani.

A program 2017.06.01-el indult és folyamatosan kerülnek fel az új tesztek. A tesztek a Tisztítás-technológiai Tudományok Intézete KFT. képzési programjaival összhangban mérik a tudást és ezek alapján kaphat valaki felmentést is, bizonyos tananyag egységekből. Ennek azért lehet jelentősége, mert olcsóbban szerezhető meg egy adott bizonyítvány. Aki többet tud máris jobban jár.


EQF2 Intézménytakarító OKJ 31 853 05 alsó középfokú államilag elismert rész szakképesítés

Definíció: Formailag és tartalmilag értékelhető, dokumentált, bizalmi és lehetőség szerint a megbízó főtevékenységébe illesztett napi szintű szolgáltatást, mely során meghatározott területen, az oda nem való és ott különböző, emberekre, hasznos élőlényekre és környezetre kockázatokat jelentő anyagokat távolítják el vagy tartják távol szakszerű módszerekkel, kézi eszközök és a modulleírásban meghatározott gépek alkalmazásával és tervezett időben. 

Előzetes tudásfelmérő tesztek:

Intézménytakarító szint 001 Teszt (általános) megjelent 17.06.07. Mindenből egy kicsi, bemelegítőnek.

Intézménytakarító szint 002 Teszt (Szakmai integráció) Megjelent 17.06.12. A szakma meghatározása (12 alapfogalom: tartalom, forma, bizalmi, dokumentált, integrált, oda nem való, elsődleges kockázat, eltávolítás, távol tartás, tervezett idő, szakszerű módszer) Az Intézménytakarító meghatározása és szakmai profilja, kompetenciái. 8 óra elmélet

Intézménytakarító szint 003 Teszt (Társadalmi integráció) Megjelent 17.06.19. Illemtan és házirend I. (Szervezéstechnika, Megjelenés, Munkarend, Tekintély, Segítség, Szakszerűség, Párbeszéd, Információbiztonság, Integráció, Lojalitás). 4 óra elmélet

Intézménytakarító szint 004 Teszt (Alkalmazott tudományok) Hamarosan! Természettudományi alapok (anyagok, halmazállapotok, vízkémia, felületi feszültség, vízkeménység, pH, felületaktív anyagok, nyomás és depresszió, áramlás, szűrés és mérettartományok mikroorganizmusok) Technológiai fegyelem I. (Aranylépések és Hatásmechanizmus TF I. Kezelőszerek I. (osztályozás és az alapszerek, a hígítás szabályrendszere). 12 óra elmélet

Intézménytakarító szint 005 Teszt (Munkakörnyezet). Felületek I. Osztályozás – Kemény, Rugalmas, Textil (piktogramok, érzékenység, sajátos eljárások). Szennyeződések I. Megjelenési mód (2) és eltávolítási forma (4) szerint. Tisztasági szintek (Tiszta, Napi szint, Átmeneti szint, Alaptisztítási szint, Szanálási szint, Életveszélyes szint, Halálos szint). Munkaterv értelmezésének gyakorlata. 12 óra (8 óra elmélet/4 óra gyakorlat)

Intézménytakarító szint 006 Teszt (Előkészületek és nagyságrendek). SI mértékegységek és számolások I. Területszámítás (négyzet, téglaalap, derékszögű háromszög, kör, félkör). Átváltások. Oldatszámítás és koncentrátumszámítás. Tréning. 44 óra (8 óra elmélet/36 óra gyakorlat)

Intézménytakarító szint 007 Teszt (Technológiai, technika és eredmények) Eljárások és technológiák illetve specifikus eszközrendszer és normaidők, TFM I. (Az I., II., III. és IV osztály). 80 óra (8 óra elmélet/72 óra gyakorlat)

Szakirodalom


EQF3 Önjáró (vezetőüléses) felülettisztító gépkezelő OKJ 31 853 06 alsó középfokú államilag elismert rész szakképesítés

Formailag és tartalmilag értékelhető, dokumentált, bizalmi és lehetőség szerint a megbízó főtevékenységébe illesztett napi, időszakos és alaptakarítás szintű szolgáltatás, mely során meghatározott területen, az oda nem való és ott különböző kockázatokat jelentő anyagokat távolítják el szakszerű módszerekkel, kézi eszközök és a modulleírásban meghatározott önjáró (vezetőüléses) gépek alkalmazásával és tervezett időben.

Előzetes tudásfelmérő tesztek:

Vezetőüléses szint 001 Teszt (általános)

Vezetőüléses szint 002 Teszt (Szakmai integráció)

Vezetőüléses szint 003 Teszt (Társadalmi integráció)

Vezetőüléses szint 004 Teszt (Alkalmazott tudományok)

Vezetőüléses szint 005 Teszt (Munkakörnyezet)

Vezetőüléses szint 006 Teszt (Előkészületek és nagyságrendek)

Vezetőüléses szint 007 Teszt (Technológiai, technika és eredmények)

Szakirodalom


EQF4 Tisztítás-technológiai szakmunkás OKJ 32 853 03 alsó középfokú államilag elismert szakképesítés

Formailag és tartalmilag értékelhető, dokumentált, bizalmi és lehetőség szerint a megbízó főtevékenységébe illesztett komplex szolgáltatás, mely során meghatározott területen, az oda nem való és ott különböző kockázatokat jelentő anyagokat távolítják el, vagy tartják távol szakszerű módszerekkel és tervezett időben. 

Előzetes tudásfelmérő tesztek:

Szakmunkás szint 001 Teszt (általános)

Szakmunkás szint 002 Teszt (Szakmai integráció)

Szakmunkás szint 003 Teszt (Társadalmi integráció)

Szakmunkás szint 004 Teszt (Alkalmazott tudományok)

Szakmunkás szint 005 Teszt (Munkakörnyezet)

Szakmunkás szint 006 Teszt (Előkészületek és nagyságrendek)

Szakmunkás szint 007 Teszt (Technológiai, technika és eredmények)

Szakirodalom


EQF5 Tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető OKJ 52 853 02 felső középfokú államilag elismert szakképesítés

A hozzá beosztott személyzet segítségével egy dokumentált, bizalmi és lehetőség szerint a megbízó főtevékenységébe illesztett napi szolgáltatás keretein belül, egy előre meghatározott területen, az oda nem való és ott különböző, emberekre, hasznos élőlényekre és környezetre kockázatokat jelentő anyagok eltávolítását, vagy távol tartását vezetőként tervezi, szervezi és irányítja, valamint fejleszti a felügyelete alatt lévő végrehajtó állományt, és ez által a szolgáltatás eredményességét és hatékonyságát. 

Előzetes tudásfelmérő tesztek:

Szolgvez. szint 001 Teszt (általános)

Szolgvez. szint 002 Teszt (Szakmai integráció)

A Szolgáltatásvezető, mint vezető, mentor és fejlesztő. A bizalom kérdésköre. Vezetői alapismeretek. A felnőttképzés és a humán erőforrás menedzsment alapjai. Önfejlesztés. A Tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető definíciója és szakmai profilja, kompetenciái. 32 óra elmélet

Szolgvez. szint 003 Teszt (Társadalmi integráció)

A terület kulturális sajátosságainak felmérése, igények tisztázása (MATISZ IR01). A humán erőforrás gazdálkodás és a munkaterv/hálóterv és egyéb munkaügyi feladatok. Tréning. 32 óra (16 óra elmélet/16 óra gyakorlat)

Szolgvez. szint 004 Teszt (Alkalmazott tudományok)

Környezetvédelem és fenntarthatóság (A környezetbarát szolgáltatás alapelvei és a KT 64). A kockázatszemlét és szakmai kommunikáció. Tréning. 32 óra (16 óra elmélet/16 óra gyakorlat)

Szolgvez. szint 005 Teszt (Munkakörnyezet)

A terület műszaki sajátosságainak felmérése (MATISZ IR01). Felületek azonosítása és velük kapcsolatos kockázatelemzés. Tréning. 32 óra (16 óra elmélet/16 óra gyakorlat)

Szolgvez. szint 006 Teszt (Előkészületek és nagyságrendek)

Tervezés és a Főtábla rendszere (MATISZ IR02: Benchmarking számok (Humán terv, Kezelőszer terv, Amortizációs terv). Tréning. 32 óra (8 óra elmélet/24 óra gyakorlat)

Szolgvez. szint 007 Teszt (Technológiai, technika és eredmények)

Minőségmérési rendszer és szabályozás (MSZ EN 13549: 2004). Dokumentumok és feljegyzések kezelése. A szervezés gyakorlata. Tréning. 40 óra (12 óra elmélet/28 óra gyakorlat)

Szakirodalom